Skip to main content
search

Održane su treće i završne konsultacije sa organizacijama civilnog društva o milenijumskim ciljevima UN nakon 2015.

Povodom Nedelje Ujedinjenih nacija tema ovog skupa bio je odnos kulture, održivih gradova i urbanizacije, te životne sredine i klimatskih promena. U duhu skupa, izabrana je i lokacija: kula „Nebojša“, kao jedna od najzanimljivijih celina u sklopu Beogradske tvrđave.

Prisutnima na skupu su se obratili Irena Vojačkova Solorano, stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija u Srbiji i Sonja Liht, predsednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost, a poseban uvid u temu uloge organizacija civilnog društva u planiranju urbanog razvoja dala je profesorka Ksenija Petovar.

MDG 2015 kula Nebojsa - Solorano

Irena Vojačkova Solorano, stalna koordinatorka UN u Srbiji.

U ovim konsultacijama učestvovali su predstavnici i predstavnice organizacija civilnog društva koje se bave problemima urbanog razvoja i zaštite životne sredine.

Okosnica rasprave je pitanje ‘Koliko gradjani Beograda imaju uticaja i mogu da odlucuju o takvim projektima kao sto je Beograd na vodi?

MDG 2015 kula Nebojsa - Borka

Borka Pavićević.

Šta su predstavnici organizacija posebno istakli?

  • Da je neophodno veće učešće građana u procesu osmišljavanja javnih politika, naročito u oblasti urbanizma;
  • Da su potrebni veći napori na uspostavljanju sistema vrednosti i da se o kulturnim vrednostima mora učiti;
  • Da – zato što je kultura važna za izgradnju sistema vrednosti – mora biti odgovorna;
  • Da je uloga medija od izuzetnog značaja;
  • Kako je mobilizacija građana jako važna i da je treba pokretati sa lokalnog nivoa;
  • Da međunarodni propisi i institucije mogu da pomognu u ostvarivanju prava i obaveza države prema građanima;
  • Da je potrebno urediti i institucionalizovati dobrovoljnu samoorganizaciju građana na poslovima od zajedničkog interesa.

MDG 2015 kula Nebojsa

Srbija je odabrana kao jedna od zemalja u kojima se sprovode konsultacije o kulturi i razvoju pre svega zbog toga što se u prvoj fazi konsultacija, koja je trajala 2012-2013. godine, pokazalo da su stanovnici Srbije kulturu istakli kao važan pokretač razvoja. Ujedinjene nacije u Srbiji sprovode konsultacije u saradnji sa SeConS-om i Beogradskim fondom za političku izuzetnost. http://www.srbijakakvuzelim.rs

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Close Menu