Skip to main content
search

U maju 2014, bili smo domaćini više nego zanimljivog istraživačkog poduhvata: Džordž Gavrilis, nezavisni konsultant specijalizovan za istraživanja međunarodnih odnosa, spoljne politike, visokog obrazovanja i oralne istorije, proveo je dve nedelje u Beogradu, tokom kojih je pripremio studiju slučaja rada i uspeha Vladine Kancelarije za evropske integracije.

Ova studija slučaja – objavljena pre mesec dana – može se preuzeti sa veb sajta organizacije Inovacije za uspešna društva (ISS), zajedničkog programa Vudro Vilson fakulteta za javne i međunarodne poslove Univerziteta Prinston i Bobst Centra za mir i pravdu. Za ISS, ove studije slučaja, koje su zasnovane na intervjuima, pokazuju koje su korake reformatori preuzeli ne bi li neku službu unapredili, izgradili instituciju, ili izbegli zastoj u reformama (eng. governance trap).

Prema Gavrilisu,

“od 2007. do 2010. Srbija je preduzela niz jednostranih mera kojima je otpočeta harmonizacija sa pravom EU i upućen signal Evropskoj komisiji da je posvećena evropskoj budućnosti. Zato što su reformatori bili fokusirani na pristupanje EU, nisu razmišljali o nacionalnim prioritetima i samim tim, nisu izradili nacionalnu strategiju razvoja.”

Gavrilis je napisao studiju slučaja na osnovu intervjua koje je vodio u Beogradu, maja 2014. Majkl Šarf je vodio dodatne intervjue u Londonu i Parizu, u junu i julu 2014. Valentina Đureta, koordinatorka programa u BFPE je obezbedila logističku podršku koja je bila od vitalnog značaja. Slučaj je prvi put objavljen u septembru 2014.

 Download PDF (969.35 KB)

 Download TXT (57.25 KB)

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Close Menu