Završni događaj projekta „Ka održivom tržištu biomase u Srbiji“

Završni događaj projekta „Ka održivom tržištu biomase u Srbiji“

April 28, 2015 11:00 am | April 28, 2015 01:00 pm

2015-04-28 11:00:00 2015-04-28 13:00:00 Europe/Belgrade Završni događaj projekta „Ka održivom tržištu biomase u Srbiji“ Link: https://bfpe.org/kalendar-bfpe-dogadaja/zavrsni-dogadaj-projekta-ka-odrzivom-trzistu-biomase-u-srbiji/ Hotel Hyatt Regency Belgrade, Belgrade, Serbia Belgrade Fund for Pollitical Excellence [email protected] zavrsni-dogadaj-projekta-ka-odrzivom-trzistu-biomase-u-srbiji

Završni događaj projekta „Ka održivom tržištu biomase u Srbiji“

Završni događaj projekta „Ka održivom tržištu biomase u Srbiji“ održaće se u Beogradu, u utorak, 28. aprila.

Na ovom skupu sumiraće se svi nalazi sa pet okruglih stolova (Beograd, Užice, Bor, Niš, Novi Sad) i dati preporuke za dalje unapređenje situacije u oblasti korišćenja biomase u Srbiji. Nakon uvodnog panela na kom će biti predstavljeni nalazi lokalnih okruglih stolova, planirano je da se radi u četiri paralelne grupe koje ce se detaljnije se fokusirati na četiri ključne teme koje su prepoznate kao najvažnije, a to su:

  1. energetska i ekonomska efikasnost biomase;
  2. dostupnost resursa i snabdevanje;
  3. ekonomski modeli;
  4. energetsko siromaštvo i socijalni aspekti korišćenja biomase.

Sesije su zamišljene u formi moderirane debate o ključnim preprekama u pojedinoj oblasti.

Ideja je da na samom početku moderator otvori razgovor sa 3-4 odabrana sagovornika, a da se zatim i ostali učesnici radne grupe uključe u razgovor. Iz svake sesije proizaćiće ključne preporuke za unapređenje stanja u ove četiri obasti.

Na okrugli sto pozvani su predstavnici nadležnog i ostalih relevatnih ministarstava, narodni poslanici – članovi relevantnih odbora, predstavnici lokalnih samouprava, poslovnog sektora, medija, civilnog drustva, kao i stručnjaci iz ove oblasti.