Skip to main content
search

Završni događaj projekta „Ka održivom tržištu biomase u Srbiji“

Završni događaj projekta „Ka održivom tržištu biomase u Srbiji“

April 28, 2015 11:00 am | April 28, 2015 01:00 pm

Hotel Hyatt Regency Belgrade
Belgrade, Serbia

Hyatt Regency Belgrade, Milentija Popovića, Belgrade

Završni događaj projekta „Ka održivom tržištu biomase u Srbiji“ održaće se u Beogradu, u utorak, 28. aprila.

Na ovom skupu sumiraće se svi nalazi sa pet okruglih stolova (Beograd, Užice, Bor, Niš, Novi Sad) i dati preporuke za dalje unapređenje situacije u oblasti korišćenja biomase u Srbiji. Nakon uvodnog panela na kom će biti predstavljeni nalazi lokalnih okruglih stolova, planirano je da se radi u četiri paralelne grupe koje ce se detaljnije se fokusirati na četiri ključne teme koje su prepoznate kao najvažnije, a to su:

  1. energetska i ekonomska efikasnost biomase;
  2. dostupnost resursa i snabdevanje;
  3. ekonomski modeli;
  4. energetsko siromaštvo i socijalni aspekti korišćenja biomase.

Sesije su zamišljene u formi moderirane debate o ključnim preprekama u pojedinoj oblasti.

Ideja je da na samom početku moderator otvori razgovor sa 3-4 odabrana sagovornika, a da se zatim i ostali učesnici radne grupe uključe u razgovor. Iz svake sesije proizaćiće ključne preporuke za unapređenje stanja u ove četiri obasti.

Na okrugli sto pozvani su predstavnici nadležnog i ostalih relevatnih ministarstava, narodni poslanici – članovi relevantnih odbora, predstavnici lokalnih samouprava, poslovnog sektora, medija, civilnog drustva, kao i stručnjaci iz ove oblasti.

Close Menu