Skip to main content
search
Okrugli sto na temu mogućnosti i perspektiva održivog korišćenja biomase u Srbiji je održan 28. aprila u hotelu Hajat u Beogradu.

U ovoj završnoj konferenciji, na kojoj su zaokruženi zaključci sa prethodnih pet okruglih stolova odžanih u različitim gradovima i lokalnim samoupravama širom Srbije, učestvovalo je preko 60 predstavnika privrede, državne uprave, lokalnih samouprava, kao i zainteresovane naučne i stručne javnosti.

Učesnici su imali prilike da kroz angažovanje u jednoj od četiri različite radne grupe, u skladu sa svojom stručnošću i iskustvom i interesovanjem, doprinesu rešavanju jednog od problema koji su prepoznati kao ključni u ovoj oblasti. Radne grupe su se bavile temama korišćenja biomase za proizvodnju toplotne energije u domaćinstvima i sistemima daljinskog grejanja – energetske i ekonomske efikasnosti, dostupnošću i potencijalima održivog korišćenja šumske biomase u budućnosti, javno-privatnim partnerstvima i projektima koršćenja biomase, kao i problemom energetskog siromaštva i zdravlja stanovništva. Zaključci ovih radnih grupa, kao i njihove preporuke za dalje aktivnosti, predstavljene su u okviru završnog panela.

IMG_3445_radna grupa

Među najznačajnijim uočenim generalnim problemima, našla se potreba za usklađivanjem zakonske regulative i javnih politika kako bi se omogućilo što efikasnije korišćenje raspoloživih kapaciteta biomase, kao i građenje potencijala za uzgajanje dodatne količine ovog energenta u vidu energetskih zasada.

Istaknuta je i potreba otklanjanja prepreka u međusobnoj komunikaciji i uspostavljanja kvalitetnije saradnje između lokalnih samouprava, regionalnih i državnih vlasti i potencijalnih investitora u ovoj oblasti. Prepoznat je prostor za širenje tržišta biomase u Srbiji, kao i za šire uključivanje privatnih zemljoposednika i šumovlasnika u efikasan sistem njenog korišćenja.

Učesnici radne grupe koja se bavila dostupnošću i potencijalnima održivog korišćenja šumske biomase su zaključili da šumarstvo ima potencijal da društvu ponudi biomasu za energetske svrhe, i to kroz pošumljavanje, stvaranje energetskih zasada, kao i efikasnije korišćenje šumskog otpada. Kako bi ovi potencijali bili iskorišćeni u dovoljnoj meri, učesnici su se složili da je neophodno primeniti set legislativnih, informativnih i finansijskih instrumenata, kao i da je potrebno obezbediti bolju kontrolu korišćenja šumskih ekosistema.

Radna grupa čija je glavna tema bila energetska efikasnost zaključila je da ovoj temi nedostaje pažnja različitih stručnih ustanova i finansijskih organizacija, što je potrebno prevazići, a ujedno i uspostaviti održivu politiku razvoja, kako bi se obezbedilo unapređenje tržišta biomase. Među predloženim instrumentima se našla standardizacija uređaja za grejanje, mapiranje potencijalno upotrebljivog zemljišta, kao i uspostavljanje sistema podsticaja i stimulativnih mera.

Izveštaj pripremio Bogdan Urošević, BFPE

Ovaj post je takodje dostupan na %s.

Close Menu