Skip to main content
search

Naše debate o održivom korišćenju biomase, koje organizujemo u saradnji i uz podršku Nemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ), nastavljene su okruglim stolom održanim u petak, 7. novembra 2014. godine na Zlatiboru (Bela zemlja).

Posebno je važno to da je stvorena sinergija sa projektom „Mapiranje lokalnih prostornih, infrastrukturnih, resursnih i logističkih preduslova za proizvodnju električne i/ili toplotne energije iz biomase u Sremskom okrugu” koji Stalna konferencija gradova i opština sprovodi uz podršku Ambasade Finske u Srbiji.

Cilj debate je bio da se pokrene diskusija lokalnih aktera o mogućnostima, načinima, preduslovima i prednostima korišćenja lokalno raspoložive biomase, kako u javnim objektima i uslugama, tako i u domaćinstvima, ali i da se ukaže na važnost podizanja svesti o pravilnom i racionalnom korišćenju ovog energenta na održiv, efikasan i ekološki prihvatljiv način.

Celokupan izveštaj sa okruglog stola možete preuzeti OVDE.

Biomasa_Zlatibor_publika

Na okruglom stolu, čiji program možete preuzeti OVDE učestvovali su predstavnici lokalne samouprave šireg zlatiborskog regiona, ali i relevantni lokalni akteri, predstavnici NVO, medija, poslovnog sektora, kao i stručnjaci iz ove oblasti.

Pred vama su i prezentacije sa okruglog stola:

1_Biomasa kao obnovljivi resurs i zastita zivotne sredine_Slobodan Cvetkovic.ppt

2_Energetsko siromastvo_Ksenija Petovar.ppt

3_Rodni aspekti energetskog siromastva_Visnja Bacanovic.ppt

4_Energetska efikasnost_Ksenija Petovar.ppt

5_Mapiranje lokalnih preduslova za proizvodnju energije iz biomase_Miodrag Gluscevic.ppt

6_Metodoloski okvir_Dejan Ivezic.ppt

Najzad, medijske izveštaje TV Lav i TV Primus možete pogledati na našem YouTube kanalu.

Close Menu