Mogućnosti i izazovi korišćenja biomase u Vojvodini

Mogućnosti i izazovi korišćenja biomase u Vojvodini

March 11, 2015 11:00 pm | March 11, 2015 01:00 pm

2015-03-11 23:00:00 2015-03-11 13:00:00 Europe/Belgrade Mogućnosti i izazovi korišćenja biomase u Vojvodini Link: https://bfpe.org/kalendar-bfpe-dogadaja/mogucnosti-i-izazovi-koriscenja-biomase-u-vojvodini/ Privredna komora Vojvodine, velika sala, Novi Sad, Serbia Belgrade Fund for Pollitical Excellence [email protected] mogucnosti-i-izazovi-koriscenja-biomase-u-vojvodini

Mogućnosti i izazovi korišćenja biomase u Vojvodini

U sredu, 11. marta, u velikoj sali Privredne komore Vojvodine u Novom Sadu, održaće se peti u nizu okruglih stolova koje realizujemo uz podršku GIZ-a i Ambasade Republike Finske i u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO).

Razgovaraćemo, pre svega, o mogućnosti unapređenja konkurentnosti privrede Vojvodine kroz energetsko korišćenje biomase; biće predstavljeni primeri dobre prakse kada je reč o velikim energetskim postrojenjima koja „rade“ na biomasu; pričaćemo o pošumljavanju Vojvodine; razvoju energetskih plantaža u Vojvodini; modelima finansiranja lokalnih zajednica kako bi „prešle“ na biomasu; i najzad, planiraćemo sa Miodragom Gluščevićem i Dejanom Đukanovićem.

Program možete preuzeti OVDE.