Skip to main content
search

Saradnja kao održiva reintegracija

Opis programa

Program Ujedinjenih Nacija za razvoj (UNDP) u saradnji sa Beogradskim fondom za političku izuzetnost (BFPE) i Stalnom konferencijom romskih udruženja građana – Ligom Roma, pokrenula je 2016. godine pilot projekat pod nazivom ,,Reintegracija Roma povratnika u Srbiju”. Svrha ovog projekta je da omogući bolji pristup društvenom uključivanju, zapošljavanju, obrazovanju i skućavanju Roma kojima je odbijen […]

Pročitaj sve Analize i Publikacije U fokusu

Događaji u ovom programu

BFPE godišnje realizuje više od pedeset najrazličitijih događaja: konferencija, okruglih stolova, panel diskusija, savetovanja, radionica i simulacija.

Analize i Publikacije

Sve naše ideje na jednom mestu: analize; predlozi politika; analitički izveštaji sa događaja koje smo organizovali.

Pogledaj sve

Opis programa

Program Ujedinjenih Nacija za razvoj (UNDP) u saradnji sa Beogradskim fondom za političku izuzetnost (BFPE) i Stalnom konferencijom romskih udruženja građana – Ligom Roma, pokrenula je 2016. godine pilot projekat pod nazivom ,,Reintegracija Roma povratnika u Srbiju”. Svrha ovog projekta je da omogući bolji pristup društvenom uključivanju, zapošljavanju, obrazovanju i skućavanju Roma kojima je odbijen zahtev za azil u Nemačkoj ili drugoj državi članici EU, te se posledično vraćaju Srbiju. UNDP i partneri kroz ovaj projekat promovišu uspešnu i održivu reintegraciju povratnika kroz primenu novog pristupa reintegraciji – modela saradnje. Projekat je tokom 2016. godine implementiran u Nišu i Subotici uz izrazito pozitivne rezultate, koji su doveli do toga da bude obnovljen i u 2017. godini. Tokom tekuće godine, radimo na prenošenju modela dobre prakse u grad Vranje.

Sastavni delovi modela saradnje su:

 1. Partnerstvo sa različitim nivoima vlasti, na državnom i lokalnom nivou, kao i na nivou lokalnih zajednica;
 2. Partnerstvo sa privatnim sektorom;
 3. Partnerstvo sa civilnim društvom;
 4. Partnerstvo sa međunarodnim organizacijama.

Poboljšanje opštih uslova za život dovode do smanjenog broja tražioca azila, naročito onih koji odlučuju da napuste državu zbog siromaštva, nezaposlenosti, nedostatka uslova za stanovanje, neadekvatnih zdravstvenih i socijalnih usluga, diskriminacije, u kombinaciji sa niskim nivoom obrazovanja i nedostatkom lične dokumentacije. Jednostavno, prema rečima jednog od povratnika – učesnika projekta: ,,Dajte nam posao i ne idemo nigde”

Šta su naši ciljevi?

 • Poboljšana saradnja u stvaranju partnerstava orijentisanih na rezultate;
 • Usaglašavanje sa domaćim i međunarodnim standardima, principima i strategijama koje se tiču migranata i Roma;
 • Fokusiranje na ključne uzroke migracije, kroz osiguravanje održivog povratka putem društveno-ekonomske reintegracije i ličnog razvoja;
 • Podsticanje rodne ravnopravnosti.

Kako do cilja?

Kroz postojeći model sprovodimo sledeće aktivnosti:

 • Direktna podrška kroz društveno-ekonomsku reintegraciju i drušveno uključivanje;
 • Osnaživanje povratnika, razvijanjem njihovih ličnih i profesionalnih sposobnosti;
 • Unapređivanje mehanizama koordinacije na lokalnom nivou;
 • Podizanje svesti povratnika o postojećim načinima za unapređivanje životnih uslova;
 • Učenje iz iskustva.

Šta smo postigli pokretanjem modela?

 • Osnivanje operativnog Inkubator centra u Nišu.
 • Povratnici građevinari zaposleni od strane ,,Clean Earth Capital’’ kompanije.
 • Obnovljeno 9 povratničkih kuća, od strane samih povratnika iz Inkubator centra.
 • Sprovedeni dodatni građevinski projekti u istom susedstvu (putevi, i dr.) i obezbeđeni materijali za obnavljanje još dve kuće, racionalnim korišćenjem resursa i angažovanim radom građevinara iz Inkubacionog centra.
 • 38 učenika podržano kroz ,,pakete podrške” – časove srpskog jezika, mentorstvo, priručnike, vannastavne aktivnosti i materijale prilagođene pojedinačnim potrebama.

Svi partneri modela saradnje imaju jednako značajne uloge:

 • Clean Earth Capital, društveno odgovorna građevinska kompanija iz Sjedinjenih Država obezbedila je građevinsko zemljište;
 • Grad Niš, lokalna samouprava, obezbedio je 20% sredstava za sprovođenje aktivnosti (kao i pomoć u opremi i dozvolama);
 • Help, međunarodna NVO, obezbedila je opremu za obuke;
 • YUROM centar, lokalna romska NVO (Članica SKRUG mreže), održava neposredan kontakt i dvosmernu komunikaciju sa povratnicima i upravlja radom Inkubacionog centra
 • UNDP i parnteri olakšavaju partnerstva i predstavljaju kontrolni mehanizam sprovođenja

Svi partneri modela saradnje imaju jednako značajne koristi:

 • Privatne kompanije u svom poslu koriste kvalifikacije povratnika, rezultate njihovih obuka i radnog iskustva na različitim jezicima iz različitih tržišta radne snage (naročito iz država članica EU). Dodatno, povratnici su u ovim uslovima motivisana, pouzdana i isplativa radna snaga.
 • Lokalna samouprava dobija pomoć pri reintegraciji povratnika, omogućava joj se brže dostizanje više stopu zaposlenosti i niže diskriminacije ove grupe građana.
 • Civilno društvo i međunarodne organizacije predstavljaju logične saradnike i partnere u saradnji koja je u skladu sa ciljevima koje ove organizacije teže da ostvare.

Za više informacija o projektim aktivnostima i rezultatima, možete konsultovati publikaciju Bogdana Uroševića i Tamare Vučenović “Reintegracija Roma povratnika u Srbiji – model saradnje 2017”.

Close Menu