Skip to main content
search

“Saradnja kao model? Zapošljavanje Roma povratnika – ka odgovornosti i razvoju”

 

Konferencija “Saradnja kao model? Zapošljavanje Roma povratnika – ka odgovornosti i razvoju”, održana je u utorak, 7. marta, u sedištu Ujedinjenih nacija u Beogradu. Na konferenciji su predstavljani dosadašnji rezulta pilot projekta podrške reintegraciji Roma povratnika koji u Subotici i Nišu od sredine 2016. godine sprovode Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Beogradski fond za političku izuzetnost (BFPE) i Stalna konferencija romskih udruženja građana – Liga Roma (SKRUG). Predstavnici međunarodnih i nevladinih organizacija, privatnih kompanija, ambasada i Nacionalnog saveta Romske nacionalne manjine su imali priliku da se informišu o dosadašnjim rezultatima projekta, ali i da se upuste u sadržajnu i konstrutivnu diskusiju o načinima za postizanje održive reintegracije Roma i drugih povratnika, ali i o potencijalima za širenje dobre prakse iz UNDP-BFPE-SKRUG projekta.

 

Stelijana Nedera, zamenica stalne predstavnice UN u Srbiji istakla je da je namera UNDP, zajedno sa partnerima jeste promocija uspešne i održive reintegracije Roma povratnika kroz inovantivni pristup- model saradnje. Ovo je primer parnerstva sa različitim nivoima vlasti, lokalnim samoupravama i zajednicom, kao i sa organizacijama civilnog društva i međunarodnim organizacijama i možda najvažnije, partnerstvo sa privatnim sektorom.

 

Tanja Miščević, šefica Pregovaračkog tima Srbije za pregovore sa EU podsetila je da je pitanje povratnika i njihove reintegracije istovremeno i pitanje od velike važnosti za pregovarački proces, kao i da taj proces doprinosi rešavanju poteškoća iz ove oblasti na vise načina – kroz rad na Akcionom planu na osnovu Strategije za inkluziju Roma, seminar o inkluziji Roma koji će se održati sredinom 2017. Godine, stavljanje pitanje inkluzije Roma u širi kontekst pregovora u okviru poglavlja 23 i 24, kao i podizanje svesti o unapređenju položaja Roma.

 

Nenad Ivanišević, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je naglasio da je u toku prošle nedelje Vlada usvojila odluku za osnivanje Koordinacionog tela za sprovođenje Strategije za inkluziju Roma. On je istakao žnačaj obrazovanja Roma, kao i vezu između adekvatnog obrazovanja i pristupa tržištu rada.

 

Miroslav Miletić, potpredsednik Privredne komore Srbije nadovezao se na državnog sekretara primetivši da se na listi Nacionalne službe za zapošljavanje se nalazi 26.000 Roma, dok postoji mogućnost da većina nije ni prijavljena. Pored toga, Romkinje su u znatno nepovoljnijem položaju, a nedostaje i podsticajno okruženje za razvoj romskog preduzetništva, smatra Miletić.

 

Sonja Liht, predsednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost je naglasila da je uprkos trenutne popularnosti termina inkluzija, nužno govoriti o istinskoj integraciji svih građana i građanki Republike Srbije. Ona je primetila da je ubediti ostale da su Romi ravnopravni jedino moguće ukoliko im se pruži mogućnost da učestvuju u najvažnijim društvenim i procesima. Model koji ćemo danas čuti bi trebalo da postane način življenja, zaključila je Liht.

Ovaj post je takodje dostupan na %s.

Close Menu