Skip to main content
pretraga

Danas je u prostorijama BFPE predstavljen predlog praktične politike „Mreže civilnog društva u procesu evropskih integracija Srbije“ ko-autora Tomaša Žornačuka, Bojana Eleka i Ljiljane Ubović.

Predlog politike možete preuzeti OVDE.

T4G_panelists

U diskusiji su učestvovali predstavnici i predstavnice organizacija civilnog društva, međunarodne zajednice i javne uprave, razmenjujući mišljenja i iskustva koje su se, pre svega, ticala saradnje različitih sektora u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Mreže civilnog društva organizovane sa ciljem da prate i učestvuju u pregovorima o pridruživanju – Nacionalni konvent, SEKO i PrEUgovor – sagledane su iz ugla njihovog učinka u unapređenju saradnje između institucija države i njenih građana.

T4G_audience

Učesnici i učesnice diskusije posebno su podvukli značaj regulative koja uređuje učešće organizacija civilnog društva u procesu pregovora, kao i jasnog okvira kojim bi bile određene nadležnosti i obaveze.

Posebno se insistiralo na unapređenju razumevanja prednosti koje bi unapređena saradnja imala na većem i adekvatnijem učešću građana u donošenju odluka i definisanju politika i u segmentima koji ne pripadaju domenu pridruživanja.

Unapređeni okviri saradnje svakako bi doprineli legitimitetu učešća civilnog društva u procesu, koje bi i samo moralo vise da radi na tome da mu uloga, pozicije, ali i učinak budu transparentiniji i merljivi.

Predstavnici međunarodne zajednice i donator pozvani su da pažljivo isprate, ali i da podrže proces i inicijative usmerene ka kvalitetnijem uključivanju civilnog društva u procese donošenja odluka i definisanja razvojnih politika, na svim nivoima.

This policy paper is published within the “Thinking for Governance” project, led by the Polish Institute of International Affairs, and supported by the International Visegrad Fund

visegrad_fund_logo_blue_800

logo PISM-granat

Close Menu