Skip to main content
search

Model saradnje u reintegraciji Roma povratnika na međunarodnoj ISHHR konferenciji

September 26, 2017 11:00 am | September 26, 2017 05:00 pm

Master kongresni centar
Novi Sad

11 Hajduk Veljkova, Novi Sad

Nakon sprovođenja pilot “modela saradnje” koji je doprineo zapošljavanju Roma povratnika u tri lokalne samoupravne jedinice u Srbiji – Nišu, Subotici i Vranju tokom 2016. i 2017. godine, Program razvoja Ujedinjenih nacija (UNDP), Beogradski fond za političku izuzetnost (BFPE) i Stalna konferencija romskih udruženja građana – Liga Roma predstavljaju dostignuća ovog modela, kao i prepreke sa kojima su se susretali tokom sprovođenja istog, u okviru godišnje međunarodne konferncije Međunarodnog društva za zdravlje i ljudska prava (ISHHR). Model je sproveden u okviru projekta “Pružanje podrške za reintegraciju Roma povratnika” posvećenog zapošljavanju, obrazovanju i udomljavanju Roma, čiji su zahtevi za azil odbijeni u zemljama Evropske unije.

U nastojanju da predstavi postignute rezultate, problematizuje metode pružanja podrške povratnicima, ali i da otvori pitanja položaja najugroženijih kategorija povratnika – mladih i žena, UNDP sa partnerima, u okviru ISHHR konferencije organizuje radionicu “Saradnja kroz zadrugarstvo” u utorak, 26. septembra, na Novosadskom sajmu, Master kongresni centar, Hajduk Veljkova 11, Novi Sad.

Na radionici će svoje perspektive o modelu zadruge i lokalne saradnje, ali i drugim metodama i instrumentima reintegracije povratnika predstaviti i argumentovati predstavnici javnih institucija, međunarodnih i nevladinih organizacija, u okviru više tematskih sesija.

Close Menu