Skip to main content
search

Tokom svog boravka u Berlinu, predsednica BFPE Sonja Liht posetila je i Evropski romski institut za umetnost i kulturu (ERIAC), čije je uspostavljanje podržavala tokom proteklih godina.

Institut za cilj ima povećanje samopouzdanja Roma i smanjivanje negativnih predrasuda većinske populacije prema Romima putem umetnosti, kulture, istorije i medija. Trebalo je više od 4 godine posvećenog rada romskih i ne-romskih pristalica, kao i predstavnika Saveza za Evropski romski institut – Saveta Evrope i Fondacija otvorenog društva, za uspostavljanje instituta kao održive i nezavisne institucije. ERIAC je zvanično  počeo sa radom u junu 2017. godine.

Close Menu