Skip to main content
search

Za više žena na mestima odlučivanja

Opis programa

BFPE ulazi u nov projekat u saradnji sa Poverenciom za zaštitu ravnopravnosti, a uz podršku ambasade Holandije. Projekat će se fokusirati na političarke u lokalnim zajednicama, a realizovaće se u 8 opština/gradova u Srbiji koje će biti odabrane u okviru prve projektne aktivnosti. Budući da razvoj jednog društva nije moguć bez poštovanja principa rodne ravnopravnosti, […]

Pročitaj sve Analize i Publikacije U fokusu

Analize i Publikacije

Sve naše ideje na jednom mestu: analize; predlozi politika; analitički izveštaji sa događaja koje smo organizovali.

Pogledaj sve

Opis programa

BFPE ulazi u nov projekat u saradnji sa Poverenciom za zaštitu ravnopravnosti, a uz podršku ambasade Holandije. Projekat će se fokusirati na političarke u lokalnim zajednicama, a realizovaće se u 8 opština/gradova u Srbiji koje će biti odabrane u okviru prve projektne aktivnosti.

Budući da razvoj jednog društva nije moguć bez poštovanja principa rodne ravnopravnosti, glavni cilj projekta je da doprinese jednakom odlučivanju žena i muškaraca u javnom i političkom životu.

Iako je u poslednjih nekoliko godina broj žena u politici porastao, još uvek je na nezadovoljavajućem nivou. Broj žena u glavnim organima političkih partija je i dalje nizak, kao što je slučaj i sa ženama u izvršnim granama vlasti – gradonačelnice/predsednice opština, ministarke, državne sekretarke. Projekat će se prvenstveno baviti niskim učešćem žena na mestima odlučivanja na lokalnom nivou i uključiće članice ženskih foruma u okviru različitih partija, predstavnice lokalnih skupština, kao i predstavnike/ce lokalnih veća.

Projekat treba da doprinese razumevanju lokalnih političkih partija da je veće uključivanje žena i u njihovom interesu. Takođe, žene koje su politički angažovane na lokalnom nivou biće podstaknute da se snažnije bore za bolje pozicije unutar njihovih partija kao što to rade žene iz njihovih partija na nacionalnom nivou. Konačno, projekat će podstaći uključivanje i učešće žena u formulisanje i sprovođenje lokalnih sektorskih politika kroz ravnopravno učešće u odabranim opštinskim većima.

Close Menu