Skip to main content
search

Tim Beogradskog fonda za političku izuzetnost je u utorak, 26. marta, organizovao završnu konferenciju projekta “Za više žena na mestima odlučivanja” , čiji je cilj bio podsticanje većeg učešća žena u odlučivanju na svim nivoima vlasti, putem prenosa i razmene primera dobrih praksi iz regiona i sveta.

Konferenciju je otvorila Sonja Licht, predsednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost, koja je na početku istakla važnost osnaživanja žena da se uključe u donošenje odluka. Predstavila je projekat, koji je realizovan kroz razgovore sa ženama koje deluju na lokalu, bilo kao zaposlene u lokalnim samoupravama,  predstavnice političkih partija ili nevladinih organizacija, a koji su organizovani u 8 gradova širom Srbije (Zrenjanin, Novi Pazar, Bački Petrovac, Preševo, Niš, Paraćin, Novi Sad i Kraljevo). Prikupljeni podaci pokazuju da se oseća otpor, kako od strane muškaraca koji se bave donošenjem odluka, tako i među ženama jer se ne osećaju dovoljno ohrabrene i podržane da se aktivnije uključe. Posebno je naglasila da bitnost rada na regionalnom nivou, pored lokalnog i nacionalnog.

Poverenica za rodnu ravnopravnost, Brankica Janković, počela je svoje obraćanje osvrnuvši se na protekli vikend, koji su obeležila čak tri naslova koja se tiču zlostavljanja i diskriminacije žena. Istakla je da odgovor države treba da bude čvrst, ali da, nažalost, zbog manjeg prisustva i uticaja žena na lokalu, ovakve stvari često prolaze nekažnjeno na lokalu. Razlozi za to su najčešće obrazovanje žena i rodno naučene uloge koje ih sputavaju, kao i veće prisustvo muškaraca u procesima donošenja odluka, ali i odsustvo solidarnosti među ženama, koje jedna drugu osuđuju dok se muškarcima mnogo štošta oprašta. Završila je sa zaključkom da solidarnost treba da bude iznad političke lojalnosti, i na tome se treba više raditi kroz mentorske programe.

Prisutnima se obratio i Nj.E. Hendrik Gerit Kornelis van der Dol, Ambasador Kraljevine Holandije, koji se zahvalio Beogradskom fondu za političku izuzetnost na realizaciji projekta, i istakao da mu je izuzetno drago što je ambasada imala priliku da finansira jednu tako važnu temu. Posebno je naglasio važnost tranformacije društava, kako bi se osnažile žene jer one čine polovinu svetske populacije, a njihove mogućnosti, slobode i prava su često sputane u trenutnom poretku. Takođe je istakao da se rodni jaz može smanjiti jedino zajedničkim radom žena i muškaraca na novim politikama.

Na panelu pod nazivom “Osnaživanje žena na regionalnom nivou” o svojim iskustvima bavljenja politikom govorile su Gordana Čomić, potpredsednica Narodne skupštine Republike Srbije, Tanja Tomich, bivša članica parlamenta Makedonije, Nedžada Avdić, političarka iz Bosne i Hercegovine, Karolina Leaković, članica Socijaldemokratske partije Hrvatske, i Sonja Lokar, ekspertkinja iz Ljubljane,koja je moderirala debatu. One su predstavile faktičko stanje u zemljama iz kojih dolaze, pričale o svojim iskustvima i objasnile zašto čuveni sistem kvota nema očekivanog efekta. Zaključak je da se kvote najčešće koriste kao opravdanja uključenosti žena u proces donošenja odluka, ali se zanemaruje činjenica da su partije ili politički predstavnici ti koji predlažu žene koje će se naći na mestima odlučivanja. Radi se, najčešće o ženama koje su rodno neosvešćene i, samim tim, podložne manipulaciji. Naglasile su da je naš zadatak da radimo na rodnom osvešćavanju žena, edukaciji, većoj vidljivosti i solidarnosti na lokalnom i nacionalnom, ali i regionalnom nivou jer jedino zajedno možemo nešto da promenimo.  Osim toga, regionalna saradnja žena je bitna i zbog napredovanja na polju prijateljskih i susedskih odnosa u regionu, jer politika koja se trenutno vodi ne vodi miru i stabilnosti. Žene bi mogle mnogo da doprinesu promenama.

Usledio je panel pod nazivom “Učenje iz prve ruke uz mentorsku podršku”, čija je moderatorka bila Svetlana Stefanović, programska koordinatorka Beogradskog fonda za političku izuzetnost, a na kome su o važnosti međusobne podrške žena kroz sistem mentorstva govorile Biljana Stepanov, članica Upravnog odbora Akademije ženskog liderstva, Biljana Maletin, aktivistkinja u Ženskoj platformi za razvoj Srbije, Maja Sedlarević, poslanica u Skupštini AP Vojvodine, i Nevena Petrušić, profesorka Pravnog fakulteta u Nišu. One su sa prisutnima podelile svoja iskustva uključenja u program mentorstva, kao i o putu koje su prošle kako bi postale ono što su danas. Nisu sve imale mentorke, međutim složile su se kako je mentorstvo mnogo bitan aspekt napredovanja u karijeri jer ubrzava mnoge procese i pomaže usmeravanje energije, posebno kada su u pitanju važne odluke. Svaku od njih je, ipak, inspirisala neka druga žena. Inspiracija je najvažniji deo mentorstva, a ona pomaže i mentorki i mentorini da “rastu”. Na kraju diskusije podelile su savete ženama da ne odustaju i da se ne stide svojih ambicija, da se ističu i konstantno traže partnere za stvaranje koalicija, a mentorstvo je upravo takav sistem u kome to mogu ostvariti.

Poslednji panel na Konferenciji okupio je ambasadorke Australije, Nj.E. Rut Stjuart, Kanade, Nj.E. Kati Čabu, i Rumunije, Nj.E. Oana Kristinu Popu. Moderatorka je bila predsednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost, Sonja Licht. Ambasadorke su govorile o problemima sa kojima se žene susreću kako na mestima odlučivanja, tako i u privatnoj sferi u državama koje predstavljaju, kao i o projektima koji su sprovedeni, a koji se tiču direktnog ili indirektnog osnaživanja žena. Zbog svoje feministički nastrojene politike, Australija i Kanada treba da budu svetli primer svim državama. Zaključak ovog panela je da nam je potrebno više žena kako bi došlo do većih promenana svetskoj, ali i domaćoj političkoj sceni.

Sastanak je završen filmom, koji je nastao kao rezultat Kopaonik Biznis foruma i tiče se postizanja rodne ravnopravnosti u svetu ekonomije i industrije. Njega kao i rad Alijanse za rodnu ravnopravnost predstavila je Svetlana Tešić.

Konferencija je realiazovana u saradnji sa Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti, a uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Holandije u okviru MATRA programa, kao i uz podršku Švedske ambasade i Švedskog instituta.

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Close Menu