Skip to main content
search

Beogradski fond za političku izuzetnost u saradnji sa Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti, a uz finansijsku podršku Amabasade Kraljevine Holandije u okviru MATRA programa održao je dva okrugla stola sa predstavnicama lokalnih samouprava i političarkama iz lokalnih političkih partija u Novom Sadu 12. marta i  u Kraljevu 15. marta 2019. godine, u okviru projekta „Za više žena na mestima odlučivanja“. Na okruglim stolovima razmatrani su značaj rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou i načini primene dobre prakse organizovanja žena u politici, kao i uloga lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost i potencijalnih saveznika u njihovoj afirmaciji na lokalnom nivou.

Sastanak u Novom Sadu otvorio je Zdravko Jelušić, predsednik Skupštine grada Novog Sada ukazujući na činjenicu da Novi Sad prati trendove koji su postavljeni na nacionalnom nivou. On je podsetio da novosadski parlament trenutno ima 29 odbornica, što je skoro 40 odsto od ukupnog broja. Takođe, naglasio je da su od 2012. godine, Skupštinu grada su vodile dve žene i dva muškarca”

Marijana Pajvančić, profesorka i aktivistkinja Ženske platforme za razvoj Srbije, govorila je o o značaju rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou i implikacijama regulative za lokalnu samoupravu. Kroz primere iz svakodnevnog života sa prisutnima je podelila značaj korišćenja prava koja već imamo.

Višnja Baćanović, aktivistkinja Ženske platforme za razvoj Srbije, govorila je o značaju rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou, kao i o rodnoj perspektivi u radu radnih tela u opštainama i gradovima, ali i o ulozi mehanizama za rodnu ravnopravnost. Takođe, ukazala je na mogućnosti saradnje na lokalnom nivou.

O iskustvu žena u politici iz ličnog iskustva diskutovale su Maja Sedlarević, iz Ženske parlamentarne mreže AP Vojvodine i Stefana Miladinović iz Ženske parlamentarne mreže Narodne skupštine Republike Srbije. Obe govornice su se osvrnule na izazove sa kojima se žene suočavaju u politici, o svojim počecima, ali i izazovima na koje su nailazile.  Takođe, one su ukazale i na mogućnosti mreža koje već postoje i načinima za korišćenje istih. Posebnu pažnju su posvetile ličnim iskustvima i načinu na koji su se nosile sa izazovima tokom svog političkog angažmana.

Sastanak u Kraljevu otvorila je Sonja Licht, predsednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost i podsetila da je rodna ravnopravnost izuzetno važna, jer ne smemo, kao društvo, sebi da dozvolimo da se u situaciji drastičnog smanjivanja društvenog kapitala olako odričemo potencijala koji objektivno postoje u tom, ženskom delu, društvenog kapitala.

Lidija Pavlović Knežević, predsednica Saveta za rodnu ravnopravnost grada Kraljeva, istakla je na početku važnost da se žene i dalje osnažuju i edukuju, ali i da se međusobno podržavaju. Grad Kraljevo neumorno radi na podsticanju žena da se aktivno uključe u daju svoj doprinos u dostizanju društva jednakih mogućnosti.

Tatjana Jokanović, zamenica poverenice za zaštitu ravnopravnosti je govorila o nadležnostima i značaju institucije Poverenika i predstavila rezultate istraživanja koje je sprovedeno u opštinama Srbije koje govori u prilog činjenici da žena i dalje ima mnogo manje na pozicijama odlučivanja, a više na operativnim pozicijama.

Marijana Pajvančić, profesorka i aktivistkinja Ženske platforme za razvoj Srbije, govorila je o o značaju rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou i implikacijama regulative za lokalnu samoupravu. Kroz primere iz svakodnevnog života sa prisutnima je podelila značaj korišćenja prava koja već imamo.

O iskustvu žena u politici iz ličnog iskustva govorile su  Snežana Paunović i Sanda Rašković Ivić, iz Ženske parlamentarne mreže Narodne skupštine Republike Srbije, kao i Maja Sedlarević, iz Ženske parlamentarne mreže AP Vojvodine. One su sa prisutnim ženama podelila svoja iskustva iz dugogodišnjeg rada i angažmana u politici, ali i ohrabrile i motivisale prisutne učesnice da ne odustaju, već da se koriste prava za koja su se izborile neke druge žene pre nas. Sve tri govornice su istakle da neće biti lako, ali i da nastave da prenose svoja znanja koleginicama koje nemaju mogućnost da do određenih inofrmacija dođu.

U organizovanju okruglih stolova veliku podršku pružili su institucija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, grad Novi Sad i grad Kraljevo, kao i alumnisti i alumnistkinje programa Beogradskog fonda za političku izuzetnost.

Ovaj post je takodje dostupan na %s.

Close Menu