Skip to main content
search

Beogradski fond za političku izuzetnost u saradnji sa Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti, a uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Holandije u okviru MATRA programa održao je sastanak sa predstavnicama lokalnih samouprava i političarkama iz lokalnih političkih partija u Paraćinu 28. februara 2019. godine, u okviru projekta „Za više žena na mestima odlučivanja“. Na sastancima razmatrani su značaj rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou i načini primene dobre prakse organizovanja žena u politici, kao i uloga lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost i potencijalnih saveznika u njihovoj afirmaciji na lokalnom nivou.

Sastanak u Paraćinu otvorio je Saša Paunović, predsednik Opštine Paraćin ukazujući na činjenicu da su žene sistematičnije, staloženije i hrabrije, ali i otpornije na pretnje i pritiske u politici. On je naglasio da žena na pozicijama odlučivanja i izvršnim funkcijama u opštini Paraćin ima, a da ih je nešto manje u opštinskom veću.

Jelena Kotević, iz kabineta Poverenice za zaštitu ravnopravnosti je predstavila rezultate istraživanja koje je sprovedeno u opštinama Srbije koje govori u prilog činjenici da žena i dalje ima mnogo manje na pozicijama odlučivanja, a više na operativnim pozicijama.

Višnja Baćanović, aktivistkinja Ženske platforme za razvoj Srbije, govorila je o značaju rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou. Uvođenje rodne perspektive u rad radnih tela u opštinama i gradovima, je ključno, kao i da se koriste sva raspoloživa sredstva, a posebno postojeći mehanizmi za rodnu ravnopravnost. Takođe, ukazala je na razne mogućnosti saradnje na lokalnom nivou, kao i potencijalne teme oko kojih se žene mogu udružiti i na kojima mogu zajedno raditi.

O iskustvu žena u politici iz ličnog iskustva govorile su i diskutovale Gordana Čomić i Snežana Paunović iz Ženske parlamentarne mreže Narodne skupštine Republike Srbije. Obe govornice su se osvrnule na svoje početke u politici, motivima, kao i izazovima sa kojima se žene svakodnevno suočavaju u politici, kao i na mogućnosti koje aktivno političko delovanje otvara. One su takođe, naglasile važnost saradnje i umrežavanja, kao i zajednički nastup kada su u pitanju teme koje se odnose na žene.

Aktivno učešće u razgovoru uzeli su pomoćnici gradonačelnika, članovi i članice Komisije za rodnu ravnopravnost, predstavnici i predstavnice Kancelarije za mlade, Saveta za bezbednost, Saveta za zapošljavanje, članovi i članice Gradskog veća, kao i predstavnici javnih preduzeća. Razgovoru su se pridružile i predstavnice političkih partija, kao i predstavnice organizacija civilnog sektora iz Paraćina.

Učesnice u učesnici su uzeli aktivno učešće i delili svoja iskustva i dileme sa prisutnim ženama.

U organizovanju okruglog stola veliku podršku pružili su institucija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, grad Paraćin, kao i alumnisti i alumnistkinje programa Beogradskog fonda za političku izuzetnost.

Close Menu