Skip to main content
pretraga

Beogradski fond za političku izuzetnost je u saradnji sa Kancelarijom Poverenice za zaštitu ravnopravnosti i uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije organizovao dva okrugla stola u Zrenjaninu, u okviru inicijative „Za više žena na mestima odlučivanja“.

Prvi okrugli sto održan je 31. maja u Gradskoj kući grada Zrenjanina uz učešće predstavnica lokalnog Saveta za rodnu ravnopravnost, Ženske odborničke mreže, ali i predstavnika i predstavnica drugih tela lokalne uprave – pomoćnika gradonačelnika, centara za socijalni rad i lokalnih sektorskih saveta.

Nakon uvodnih obraćanja Sonje Liht, predsednice BFPE i Sime Salapure, pomoćnika gradonačelnika Zrenjanina, lokalnim funkcionerkama i službenicama su predočene lokalne obaveze koje proizilaze iz relevantnog zakonskog okvira, nadčežnosti nacionalnog tela za zaštitu ravnopravnosti, ali i nadležnosti lokalnih i pokrajinskih mehanizama za rodnu ravnopravnost kroz predavanja profesorke Marijane Pajvančić, savetnika pri Povereniku za zaštitu ravnopravnosti Bogdana Banjca kao i aktivistkinje Ženske platforme Marije Srdić, nakon čega je otvorena debata o dosadašnjim postignućima i daljim planovima grada Zrenjanina u oblasti garantovanja rodne ravnopravnost.

Nakon razgovora i konsultacija sa lokalnom upravom i odbornicama, 1. juna organizovali smo celodnevni okrugli sto sa lokalnim političarkama Zrenjanina, vodeći računa o predstavljenosti svih relevantnih političkih opcija, pozicije i opozicije, ali i različitih ideoloških opcija. U razgovoru nam se pridružilo 20 lokalnih političarki iz SNS, SPS, SDPS, DS, Dosta je bilo, Dveri. One su imale priliku da saslušaju predavanje profesorke Marijane Pajvančić mehanizmima organizovanja političarki na lokalnom nivou, imale su priliku da diskutuju sa aktivistkinjama civilnog društva Marijom Srdić i Radoslavom Aralicom o istoriji i mogućnostima saradnje između civilnog sektora i političarki na lokalnom nivou, ali i da učestvuju u debati sa iskusnijim političarkama – poslanicama Narodne skupštine Republike Srbije, Gordanom Čomić i Tatjanom Macurom, kao i Skupštine APV Mijom Kovačević Strajin.

Osnovni cilj projekta „Za više žena na mestima odlučivanja“ je stvaranje povoljnije klime za veće učešće žena u kreiranju i implementaciji svih sektorskih politika i političkom odlučivanju na nivou lokalnih samouprava.

Close Menu