Skip to main content
search

Beogradski fond za političku izuzetnost u saradnji sa Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti, a uz finansijsku podršku Amabasade Kraljevine Holandije u okviru MATRA programa održao je dva okrugla stola sa predstavnicama lokalne samouprave i političarkama iz lokalnih političkih partija u Novom Pazaru 31. avgusta i 1. septembra 2018. godine, u okviru projekta „Za više žena na mestima odlučivanja“. Na okruglim stolovima razmatrani su značaj rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou i načini primene dobre prakse organizovanja žena u politici, kao i uloga lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost i potencijalnih saveznika u njihovoj afirmaciji na lokalnom nivou.

Tokom prvog dana događaja učesnicima i učesnicama uvodno su se obratile Ifeta Radončić, predsednica Skupštine grada Novi Pazar i Bogdan Banjac, savetnik pri Povereniku za zaštitu ravnopravnosti, koji je poseban akcenat u daljoj diskusiji stavio na rodnu ravnopravnost u jedinicama lokalne samouprave.  Marijana Pajvančić, aktivistkinja Ženske platforme za razvoj srbije, govorila je o značaju rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou i implikacijama regulative za lokalnu samoupravu. O rodnoj perspektivi u radu radnih tela u opštainama i gradovima, kao i o ulozi mehanizama za rodnu ravnopravnost govorila je njena koleginica iz Ženske platforme, Marija Srdić. Prvom okruglom stolu prisustvovali su pomoćnik gradonačelnika, predsednica lokalne skupštine Novog Pazara, predstavnici i predstavnice Kancelarije za mlade, Suda za prekršaje, Nacionalne službe za zapošljavanje, Saveta za bezbednost, Saveta za zapošljavanje, članovi Gradskog veća i odbornice Narodne skupštine.

Drugi radni dan govorom je započela Misala Zukorlić, alumnistkinja Akademije ženskog liderstva. Potom je Marijana Pajvančić predstavila mehanizme i modele organizovanja žena u politici na lokalnom nivou. O iskustvu žena u politici iz ličnog iskustva diskutovale su Gordana Čomić, Tatjana Macura i Snežana Paunović iz Ženske parlamentarne mreže Narodne skupštine Republike Srbije. Tokom drugog dana, sastanak su posetili predstavnici i predstavnice Sandžačke demokratske partije, Stranke demokratske akcije, Stranke pravde i pomirenja, Socijalističke partije Srbije, kao i predstavnice organizacija civilnog sektora iz Novog Pazara.

Uvod u drugu diskusiju toga dana započele su Zibija Šarenkapić, izvršna direktorka Kulturnog centra „DamaD“ i Marija Srdić. Obe diskusije moderirala je aktivistkinja Aida Ćorović. Učesnice okruglih stolova ukazale su na poseban značaj činjenice da su organizacije, aktivisti i aktivistkinje iz drugih gradova i opština organizovali jedan takav sastanak u njihovoj lokalnoj zajednici, kako bi se okupili za okruglim stolom i prepoznali zajedničke teme i prostor za uzajamno razumevanje i podršku. Učesnice su došle do zajedničkog zaključka da je neophodno osnovati lokalnu žensku odborničku mrežu i postavile su istovremeno temelje za njen dalji razvoj. Gordana Čomić je istakla da je politika najkreativnije zanimanje, jer omogućava postizanje dogovora oko oblikovanja stvarnosti u kojoj ćemo živeti u budućnosti, i da kroz nju menjamo prostor oko nas ali i veze i odnose u društvu u kome živimo.

U organizovanju okruglih stolova veliku podršku pružili su institucija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, grad Novi Pazar, kao i alumnisti i alumnistkinje programa Beogradskog fonda za političku izuzetnost.

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Close Menu