Skip to main content
search

Žene Balkana za novu politiku

Opis programa

Zajedno sa međunarodnim savetodavnim odborom na čijem je čelu gospođa Sonja Lokar, BFPE je pokušao da odabere najmanje jednu političarku i jednu liderku OCD iz svakog od osam društava Jugoistočne Evrope („zapadnobalkanska šestorka“ + Hrvatska i Slovenija), kako bi kao grupa ostvarili direktan uticaj na normativni i politički okvir; odnosno, ličnim primerom inspirisale aktivizam u […]

Pročitaj sve Analize i Publikacije U fokusu

Analize i Publikacije

Sve naše ideje na jednom mestu: analize; predlozi politika; analitički izveštaji sa događaja koje smo organizovali.

Pogledaj sve

Opis programa

Zajedno sa međunarodnim savetodavnim odborom na čijem je čelu gospođa Sonja Lokar, BFPE je pokušao da odabere najmanje jednu političarku i jednu liderku OCD iz svakog od osam društava Jugoistočne Evrope („zapadnobalkanska šestorka“ + Hrvatska i Slovenija), kako bi kao grupa ostvarili direktan uticaj na normativni i politički okvir; odnosno, ličnim primerom inspirisale aktivizam u svojim društvima.Učesnice prvog sastanka održanog u septembru 2017. godine u Budvi dogovorile su „Zajednički apel za novu politiku“, budući saglasne sa vrednosnim i političkim programom koji će poslužiti kao osnova za dalje akcije na nacionalnom i regionalnom nivou. Članice i potpisnice inicijative vide stabilizaciju i sigurnost regiona Balkana, kao i srodne politike pomirenja i izgradnje mira kao preduslove za bilo kakav značajan angažman. U 2018. godini, one će se fokusirati na položaj mladih žena, njihovih perspektiva, sigurnosti i zapošljivosti.Nakon početnog sastanka u Budvi i prezentacije na Beogradskom bezbednosnom forumu, 12. oktobra 2017, organizovano je ukupno 8 događaja u 6 različitih balkanskih društava, sa 348 učesnika u aktivnostima. Od ovog broja, 148 ljudi je učestvovalo na okruglim stolovima, sastancima i diskusijama, dok je oko 200 ljudi učestvovalo u uličnim akcijama. Tako je početni krug osnivanja proširen sa nekoliko stotina žena iz politike i OCD-a koje su podržale Inicijativu.Od svog osnivanja u septembru 2017. godine, Misija OEBS-a u Srbiji, kao i centralna kancelarija ODIHR-a u Varšavi podržala je Inicijativu. Iako se podrška Misije OEBS-a u Srbiji i ODIHR-a nastavlja tokom 2018. godine, lokalne misije OEBS-a iz društava uključenih u inicijativu su pažljivo pratile pojedinačne događaje Inicijative u svojim društvima i razmatrale mogućnosti za podršku pojedinačnim događajima i akcijama. Osim toga, Švajcarska ambasada u Beogradu podržala je dalje širenje Inicijative u završnim mesecima 2017. godine. Najzad, BFPE je podneo zahtev za podršku Inicijativi u novootvorenom fondu Zapadnog Balkana u decembru 2017. godine.

Close Menu