Žene Balkana za novu politiku

Da se promoviše važnost političkog učešća žena u stvaranju pravednijih i inkluzivnijih društava, zasnovanih na punom poštovanju i zaštiti ljudskih prava, i osigura mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu

Političko i društveno uključivanje Promocija i umrežavanje lidera

Žene Balkana za novu politiku

Zajedno sa međunarodnim savetodavnim odborom na čijem je čelu gospođa Sonja Lokar, BFPE je pokušao da odabere najmanje jednu političarku i jednu liderku OCD iz svakog od osam društava Jugoistočne Evrope („zapadnobalkanska šestorka“ + Hrvatska i Slovenija), kako bi kao grupa ostvarili direktan uticaj na normativni i politički okvir; odnosno, ličnim primerom inspirisale aktivizam u svojim društvima.

Učesnice prvog sastanka održanog u septembru 2017. godine u Budvi dogovorile su „Zajednički apel za novu politiku“, budući saglasne sa vrednosnim i političkim programom koji će poslužiti kao osnova za dalje akcije na nacionalnom i regionalnom nivou. Članice i potpisnice inicijative vide stabilizaciju i sigurnost regiona Balkana, kao i srodne politike pomirenja i izgradnje mira kao preduslove za bilo kakav značajan angažman. U 2018. godini, one će se fokusirati na položaj mladih žena, njihovih perspektiva, sigurnosti i zapošljivosti.

Nakon početnog sastanka u Budvi i prezentacije na Beogradskom bezbednosnom forumu, 12. oktobra 2017, organizovano je ukupno 8 događaja u 6 različitih balkanskih društava, sa 348 učesnika u aktivnostima. Od ovog broja, 148 ljudi je učestvovalo na okruglim stolovima, sastancima i diskusijama, dok je oko 200 ljudi učestvovalo u uličnim akcijama. Tako je početni krug osnivanja proširen sa nekoliko stotina žena iz politike i OCD-a koje su podržale Inicijativu.

Od svog osnivanja u septembru 2017. godine, Misija OEBS-a u Srbiji, kao i centralna kancelarija ODIHR-a u Varšavi podržala je Inicijativu. Iako se podrška Misije OEBS-a u Srbiji i ODIHR-a nastavlja tokom 2018. godine, lokalne misije OEBS-a iz društava uključenih u inicijativu su pažljivo pratile pojedinačne događaje Inicijative u svojim društvima i razmatrale mogućnosti za podršku pojedinačnim događajima i akcijama. Osim toga, Švajcarska ambasada u Beogradu podržala je dalje širenje Inicijative u završnim mesecima 2017. godine. Najzad, BFPE je podneo zahtev za podršku Inicijativi u novootvorenom fondu Zapadnog Balkana u decembru 2017. godine.

Događaji u ovom programu

BFPE godišnje realizuje više od pedeset najrazličitijih događaja: konferencija, okruglih stolova, panel diskusija, savetovanja, radionica i simulacija. Saznajte više.

U okviru Programa

Sve naše programske aktivnosti na jednom mestu; ideje; analize; predlozi politika; izveštaji sa konferencija i događaja koje smo organizovali.