Skip to main content
pretraga

Godišnji sastanak inicijative „Žene Balkana za novu politiku“

September 19, 2019 09:30 am | September 19, 2019 05:30 pm

Hotel Arka
Skopje, North Macedonia

Hotel Arka, Skopje, North Macedonia

Fotografija hotel Arka

Ideja ovog događaja je da se predstavi ono što je urađeno u protekle dve godine, rezultati koje je mreža postigla i da se razgovara o budućim koracima i aktivnostima.

Jedan deo događaja biće posvećen diskusiji o tome kako mreža može nadgledati sprovođenje konvencija koje se odnose na rodna pitanja koja su ratifikovale zemlje Zapadnog Balkana i kako to možemo koristiti kao alate zagovaranja.

Trenutno je planirano da svaki od osam entiteta (šest zemalja ZB + Hrvatska i Slovenija) predstavljaju dve učesnice (od kojih je jedna žena političarka).

Rad Inicijative omogućava Beogradski fond za političku izvrsnost, a podržava Misija OEBS-a u Srbiji.

Close Menu