Godišnji sastanak inicijative „Žene Balkana za novu politiku“

Godišnji sastanak inicijative „Žene Balkana za novu politiku“

September 19, 2019 09:30 am | September 19, 2019 05:30 pm

2019-09-19 09:30:00 2019-09-19 17:30:00 Europe/Belgrade Godišnji sastanak inicijative „Žene Balkana za novu politiku“ Link: https://bfpe.org/kalendar-bfpe-dogadaja/godisnji-sastanak-inicijative-zene-balkana-za-novu-politiku/ Hotel Arka, Skopje, North Macedonia Belgrade Fund for Pollitical Excellence [email protected] godisnji-sastanak-inicijative-zene-balkana-za-novu-politiku

Godišnji sastanak inicijative „Žene Balkana za novu politiku“

Fotografija hotel Arka

Ideja ovog događaja je da se predstavi ono što je urađeno u protekle dve godine, rezultati koje je mreža postigla i da se razgovara o budućim koracima i aktivnostima.

Jedan deo događaja biće posvećen diskusiji o tome kako mreža može nadgledati sprovođenje konvencija koje se odnose na rodna pitanja koja su ratifikovale zemlje Zapadnog Balkana i kako to možemo koristiti kao alate zagovaranja.

Trenutno je planirano da svaki od osam entiteta (šest zemalja ZB + Hrvatska i Slovenija) predstavljaju dve učesnice (od kojih je jedna žena političarka).

Rad Inicijative omogućava Beogradski fond za političku izvrsnost, a podržava Misija OEBS-a u Srbiji.