Skip to main content
search

Dijalog za budućnost: edukativni seminar “Aktivne žene“

Dijalog za budućnost: edukativni seminar “Aktivne žene“

September 26, 2019 03:00 pm | September 29, 2019 01:00 pm

Hotel Šumarice
Kragujevac, Srbija

Hotel „Šumarice“, Desankin venac, Kragujevac, Serbia

Beogradski fond za političku izuzetnost organizuje prvi edukativni seminar namenjen mladim ženama u okviru zajedničkog regionalnog programa “Dijalog za budućnost”. Edukativni seminar “Aktivne žene, aktivno društvo”, biće održan od 26. do 29. septembra u hotelu Šumarice, u Kragujevcu.

Na konkursu je odabrano 40 mladih žena od 18 do 30 godina, koje će putem interaktivnih razgovora, radionica i tematskih predavanja raditi na prepoznavanju problema sa kojima se mlade žene susreću a sve u cilju njihovog osnaživanja i aktivnijeg angažovanja u zajednici. Na seminaru će biti obrađene teme rodne ravnopravnosti, liderstva, aktivizma kao i veštine komunikacije koje će doprineti dubljem razumevanju položaja žena u društvu ali dati im i neophodni podsticaj u daljem radu i angažovanju.

Edukativne seminare realizuje Beogradski fond za političku izuzetnost u okviru Zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost: Unapređenje dijaloga i društvene kohezije u/i između Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije“, koji sprovode UNDP, UNICEF i UNESCO, a finansira ga Fond UN-a za izgradnju mira (UN PBF). Za više informacija o Zajedničkom regionalnom programu „Dijalog za budućnost” posetite stranicu http://bit.ly/JRP-DFF.

 

Close Menu