Inovativno razmišljanje i pristupi u javnom zagovaranju

Inovativno razmišljanje i pristupi u javnom zagovaranju

September 26, 2019 05:00 pm | September 29, 2019 01:00 pm

2019-09-26 17:00:00 2019-09-29 13:00:00 Europe/Belgrade Inovativno razmišljanje i pristupi u javnom zagovaranju Link: https://bfpe.org/kalendar-bfpe-dogadaja/inovativno-razmisljanje-i-pristupi-u-javnom-zagovaranju/ Hotel Šumarice, Kragujevac, Serbia Belgrade Fund for Pollitical Excellence [email protected] inovativno-razmisljanje-i-pristupi-u-javnom-zagovaranju

Inovativno razmišljanje i pristupi u javnom zagovaranju

Fotografije Ability360.org (ilustracija) i S.Radovanovich (panorama Kragujevca)

U okviru projekta Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju, koji sprovodi Beogradska otvorena škola u saradnji sa nama i Balkanskom istraživačkom mrežom Srbija, od 26-29. septembra smo u Kragujevcu gde organizujemo trening pod nazivom Inovativno razmišljanje i pristupi u javnom zagovaranju.

U ovaj projekat uključeno je 20 organizacija civilnog društva sa lokala i ovaj put radićemo na podizanju njihovih kapaciteta za javno zagovaranje kroz metodologiju inovativnog (kreativnog) razmišljanja. Cilj ovog treninga jeste dubinsko informisanje o problemima ciljne grupe za čija prava ili potrebe se zagovaranje vrši, a sve uz primenu empatije i razumevanja. Dodatno, zagovarači se podstiču da kreiraju alternativne pristupe rešavanju problema i razmišljaju nekonvencionalno u cilju iznalaženja strategija i rešenja koje mogu dati pozitivne rezultate u procesu javnog zagovaranja.