Skip to main content
search

Inovativno razmišljanje i pristupi u javnom zagovaranju

Inovativno razmišljanje i pristupi u javnom zagovaranju

September 26, 2019 05:00 pm | September 29, 2019 01:00 pm

Hotel Šumarice
Kragujevac, Serbia

Hotel „Šumarice“, Desankin venac, Kragujevac, Serbia

Fotografije Ability360.org (ilustracija) i S.Radovanovich (panorama Kragujevca)

U okviru projekta Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju, koji sprovodi Beogradska otvorena škola u saradnji sa nama i Balkanskom istraživačkom mrežom Srbija, od 26-29. septembra smo u Kragujevcu gde organizujemo trening pod nazivom Inovativno razmišljanje i pristupi u javnom zagovaranju.

U ovaj projekat uključeno je 20 organizacija civilnog društva sa lokala i ovaj put radićemo na podizanju njihovih kapaciteta za javno zagovaranje kroz metodologiju inovativnog (kreativnog) razmišljanja. Cilj ovog treninga jeste dubinsko informisanje o problemima ciljne grupe za čija prava ili potrebe se zagovaranje vrši, a sve uz primenu empatije i razumevanja. Dodatno, zagovarači se podstiču da kreiraju alternativne pristupe rešavanju problema i razmišljaju nekonvencionalno u cilju iznalaženja strategija i rešenja koje mogu dati pozitivne rezultate u procesu javnog zagovaranja.

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Close Menu