Žene Balkana za novu politiku – okrugli sto u Sarajevu

Žene Balkana za novu politiku – okrugli sto u Sarajevu

December 8, 2017 14:00 pm | December 8, 2017 16:00 pm

1970-01-01 00:00:00 1970-01-01 00:00:00 Europe/Belgrade Žene Balkana za novu politiku – okrugli sto u Sarajevu Link: https://bfpe.org/kalendar-bfpe-dogadaja/zene-balkana-za-novu-politiku-okrugli-sto-u-sarajevu/ Fondacija Cure/CURE Foundation, Belgrade, Serbia Belgrade Fund for Pollitical Excellence office@bfpe.org zene-balkana-za-novu-politiku-okrugli-sto-u-sarajevu

Žene Balkana za novu politiku – okrugli sto u Sarajevu

Beogradski fond za političku izuzetnost (BFPE), uz nesebičnu podršku Ambasade Švajcarske iz Srbije, nastavlja sa organizacijom nacionalnih događaja u okviru šire reginalne inicijative “Žene Balkana za novu politiku”, u koju su uključene žene iz 8 društava sa Balkana – Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova, Makedonije i Albanije.

Naredni okrugli sto, pod nazivom “Sve jednake Sve vidljive – Žene Balkana za nove politike” održavamo u Sarajevu u petak, 8. decembra, a sastanak će organizuje Fondacija CURE u saradnji s Mrežom žena s invaliditetom.

Okrugli sto ima za cilj da otvori tematiku problema žena s invaliditetom i marginalizovanih grupa žena s posebnim osvrtom na poteškoće u zapošljavanju i socio-ekonomskom stanju u kome su najčešće izložene žene na svakodnevnom nivou. U okviru okruglog stola, biće razmatrane aktivnosti i dalji planovi koji mogu doprineti poboljšanju položaja žena na prostoru celog regiona.