Skip to main content
search

Žene Balkana za novu politiku – okrugli sto u Sarajevu

Žene Balkana za novu politiku – okrugli sto u Sarajevu

December 8, 2017 02:00 pm | December 8, 2017 04:00 pm

Fondacija Cure/CURE Foundation
Belgrade, Serbia

Čekaluša 16, Sarajevo, Federation of Bosnia and Herzegovina, Bosnia and Herzegovina

Beogradski fond za političku izuzetnost (BFPE), uz nesebičnu podršku Ambasade Švajcarske iz Srbije, nastavlja sa organizacijom nacionalnih događaja u okviru šire reginalne inicijative “Žene Balkana za novu politiku”, u koju su uključene žene iz 8 društava sa Balkana – Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova, Makedonije i Albanije.

Naredni okrugli sto, pod nazivom “Sve jednake Sve vidljive – Žene Balkana za nove politike” održavamo u Sarajevu u petak, 8. decembra, a sastanak će organizuje Fondacija CURE u saradnji s Mrežom žena s invaliditetom.

Okrugli sto ima za cilj da otvori tematiku problema žena s invaliditetom i marginalizovanih grupa žena s posebnim osvrtom na poteškoće u zapošljavanju i socio-ekonomskom stanju u kome su najčešće izložene žene na svakodnevnom nivou. U okviru okruglog stola, biće razmatrane aktivnosti i dalji planovi koji mogu doprineti poboljšanju položaja žena na prostoru celog regiona.

Close Menu