Skip to main content
search

Beogradski fond za političku izuzetnost je organizovao godišnji sastanak Inicijative “Žene Balkana za nove politike”. Sastanak je održan 19. septembra u hotelu “Arka” u Skoplju. Sastanku je prisustvovalo 20 žena, političarki i predstavnica civilnog društva, iz Beograda, Sarajeva, Prištine, Podgorice, Rijeke, Tirane, Zagreba i Skoplja.

Sastanak su otvorili gospođa Sonja Licht, predsednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost, Nj.E. Klemens Koja, šef OEBS misije u Skoplju i gospođa Jorida Šitaj, politička savetnica u Regionalnom savetu za saradnju. Oni su ukazali na značaj Inicijative za dalje unapređenje rodne ravnopravnosti u regionu, ali i pružanje novih pogleda na razvojne politike.

Prvi deo sastanka je bio posvećen sumiranju rezultata dvogodišnjeg rada Inicijative. Tokom dve godine Inicijativa je bila izuzetno aktivna i organizovala šest različitih događaja koji su okupili članice Inicijative, kao i više od deset događaja koji su realizovani u svakom društvu, „na lokalu“. Takođe, članice Inicijative su uzele aktivno učešće na panelima koji su bili deo Beogradskog bezbednosnog foruma i na taj način upoznale zainteresovane  sa aktivnostima Inicijative. Kao jedan od važnijih rezultata navodi se i mapiranje dobrih i inovativnih praksi u oblasti zapošljavanja mladih žena a u skladu s tim i preporuke za javne politike u svih šest država.

Drugi deo sastanka bio je posvećen diskusiji o tome kako Inicijativa, kao mreža, može da prati primenu konvencija u vezi sa rodnom ravnopravnošću koje su zemlje Zapadnog Balkana ratifikovale, kao i na koji način da korisite razne alatke za zagovaranje.

Joana Mejkok iz Evropskog ženskog lobija, podelila je sa prisutnim učesnicima aktivnosti na kojima Lobi radi, ali se i osvrnula na ono što nas čeka nakon izbora za Evropski parlament, kao i sa novom Evropskom komisijom, a sa posebnim osvrtom na naš region.

Poseban, poslednji deo sastanka bio je posvećen planiranju i budućim koracima i aktivnostima koje će Inicijativa preduzeti.

Jedan od glavnih zaključaka sastanka bio je da je i dalje neophodno postojanje stalne platforme poput Inicijative, u okviru koje će uticajne žene biti u prilici da vode dijalog i zajednički rade na rešavanju problema sa kojima se žene u regionu suočavaju.

Održavanje godišnjeg sastanka podržala je Misija OEBS-a u Srbiji.

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Close Menu