Veći kapaciteti za političko učešće Roma

Glavni cilj ovog projekta bio je povećanje kapaciteta za građansku participaciju romske zajednice na lokalnom nivou u Srbiji.

Mešovite migracije i razvoj Političko i društveno uključivanje

Veći kapaciteti za političko učešće Roma

Beogradski fond za političku izuzetnost je u periodu od avgusta 2016. do januara 2016. godine, uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji realizovao projekat pod nazivom “Procena potreba i realizacija treninga za lokalne samouprave i omladinske romske OCD na temu uključivanja i participacije Roma”.

Glavni cilj ovog projekta bio je povećanje kapaciteta za građansku participaciju romske zajednice na lokalnom nivou u Srbiji.

Ove kapacitete BFPE je nastojao da izgradi kako kroz uvećanje broja upućenih i kvalifikovanih aktivista i ohrabrivanje mladih ljudi da uzmu učešće u zagovaranju uključivanja Roma, tako i kroz osposobljavanje lokalnih samouprava i unapređenje njihove osetljivosti za romska pitanja.

U okviru šestomesečnog intenzivnog projekta kojim je obuhvaćeno preko 40 jedinica lokalnih samouprava sprovedeno je ukupno 20 dvodnevnih treninga za predstavnike lokalnih samouprava i romske aktiviste, realizovano je 12 inkluzivnih aktivnosti na lokalu čija je svrha bila stvaranja primera dobre prakse za uključivanje Roma u sve oblasti društvenog života, sprovedeno je opsežno istraživanje – procena potreba kako lokalnih samouprava tako i predstavnika romskih zajednica u pogledu problema sa kojima se susreću u javnoj sferi, kao i najpotrebnijim veštinama i znanjima za prevazliaženje ovih poteškoća, a održane su i dve konferencije za medije o rezultatima projektnih aktivnosti.

Na treninzima je učešće uzelo oko 400 polaznica i polaznika, dok je kroz celokupan projekat prošlo oko 600 učesnika.

Treninzi su sprovođeni u 4 velika regionalna centra u Srbiji – Novom Sadu, Beogradu, Kragujevcu i Nišu, za predstavnike iz okolnih lokalnih samouprava.

Za svaki od odabranih regiona, treninzima su pokrivene oblasti pripreme i pisanja predloga projekata, omladinskog aktivizma, pitanja u vezi sa dekadom Roma i razvojem novih inkluzivnih strategija, kao i javnog zagovaranja interesa romske zajednice i komunikacije sa donosiocima odluka. 

U okviru Programa

Sve naše programske aktivnosti na jednom mestu; ideje; analize; predlozi politika; izveštaji sa konferencija i događaja koje smo organizovali.