Skip to main content
search

Veći kapaciteti za političko učešće Roma

Opis programa

Beogradski fond za političku izuzetnost je u periodu od avgusta 2016. do januara 2016. godine, uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji realizovao projekat pod nazivom “Procena potreba i realizacija treninga za lokalne samouprave i omladinske romske OCD na temu uključivanja i participacije Roma”.Glavni cilj ovog projekta bio je povećanje kapaciteta za građansku participaciju romske zajednice […]

Pročitaj sve Analize i Publikacije U fokusu

Događaji u ovom programu

BFPE godišnje realizuje više od pedeset najrazličitijih događaja: konferencija, okruglih stolova, panel diskusija, savetovanja, radionica i simulacija.

  Analize i Publikacije

  Sve naše ideje na jednom mestu: analize; predlozi politika; analitički izveštaji sa događaja koje smo organizovali.

  Pogledaj sve

  Opis programa

  Beogradski fond za političku izuzetnost je u periodu od avgusta 2016. do januara 2016. godine, uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji realizovao projekat pod nazivom “Procena potreba i realizacija treninga za lokalne samouprave i omladinske romske OCD na temu uključivanja i participacije Roma”.Glavni cilj ovog projekta bio je povećanje kapaciteta za građansku participaciju romske zajednice na lokalnom nivou u Srbiji. Ove kapacitete BFPE je nastojao da izgradi kako kroz uvećanje broja upućenih i kvalifikovanih aktivista i ohrabrivanje mladih ljudi da uzmu učešće u zagovaranju uključivanja Roma, tako i kroz osposobljavanje lokalnih samouprava i unapređenje njihove osetljivosti za romska pitanja.U okviru šestomesečnog intenzivnog projekta kojim je obuhvaćeno preko 40 jedinica lokalnih samouprava sprovedeno je ukupno 20 dvodnevnih treninga za predstavnike lokalnih samouprava i romske aktiviste, realizovano je 12 inkluzivnih aktivnosti na lokalu čija je svrha bila stvaranja primera dobre prakse za uključivanje Roma u sve oblasti društvenog života, sprovedeno je opsežno istraživanje – procena potreba kako lokalnih samouprava tako i predstavnika romskih zajednica u pogledu problema sa kojima se susreću u javnoj sferi, kao i najpotrebnijim veštinama i znanjima za prevazliaženje ovih poteškoća, a održane su i dve konferencije za medije o rezultatima projektnih aktivnosti.

  Na treninzima je učešće uzelo oko 400 polaznica i polaznika, dok je kroz celokupan projekat prošlo oko 600 učesnika.

  Treninzi su sprovođeni u 4 velika regionalna centra u Srbiji – Novom Sadu, Beogradu, Kragujevcu i Nišu, za predstavnike iz okolnih lokalnih samouprava. Za svaki od odabranih regiona, treninzima su pokrivene oblasti pripreme i pisanja predloga projekata, omladinskog aktivizma, pitanja u vezi sa dekadom Roma i razvojem novih inkluzivnih strategija, kao i javnog zagovaranja interesa romske zajednice i komunikacije sa donosiocima odluka. 

  Close Menu