Skip to main content
search

Beogradski fond za političku izuzetnost je u saradnji sa Kancelarijom za romska pitanja GO Kostolac organizovao obeležavanje prošlogodišnjeg Svetskog dana ljudskih prava (11. decembra) akcijom pod sloganom Bez razlika, pod okriljem projekta “Procena potreba i realizacija treninga za lokalne samouprave i romske omladinske organizacije civilnog društva na temu uključivanja i participacije Roma”.

Cilj ove akcije bio je skretanje pažnje na romsko stanovništvo, njihovu kulturu i tradiciju, koje čini 19,5% stanovništva u Kostolcu, na osnovu podataka popisa stanovništva iz 2011. godine.

U gradskom parku u Kostolcu izloženo je 20 fotografija poznatih Roma u svetu, a posetiocima izložbe podeljeni su flajeri sa sadržajem o istoriji, kulturi i tradiciji romskog naroda.

Problemi i prepreke sa kojima se Romi u Kostolcu suočavaju u skoro svim oblastima su brojni, pa je jedna od ideja ove aktivnosti i veća participacija mladih Roma u kulturnim i društvenim aktivnostima u Kostolcu, kao i da se potrebe i problemi ove manjine učine vidljivijim.  Upoznavanje stanovništva sa romskom istorijom, kulturom i tradicijom dovelo je do promene u stereotipnim stavovima i predrasudama prema Romima, kao i povećanju stepena uzajamnog pomaganja i unapređenja druženja i solidarnosti.

Građani su pozvani da napišu poruke podrške romskoj omladini u Kostolcu i na taj način iskažu svoju spremnost da romsko stanovništvo u ovoj opštini posmatraju kao jednake sugrađane, dobre ljude, a omladinu kao buduće pokretače razvoja ovog grada.

Samoj akciji je prisustvovao veliki broj građana, predstavnika javnih institucija i civilnog sektora. Događaj je ispraćen i od strane lokalnih medija:

http://www.ebranicevo.com/kostolac/dogadjaji/vest/7826/mladi-romi-se-zalazu-za-zivot-bez-razlika-foto.html

http://www.hitradio.rs/vest/5363/mladi-romi-u-borbi-protiv-predrasuda-i-diskriminacije

https://24novostikostolac.wordpress.com/2015/12/12/izlozba-fotografija-poznatih-roma-u-svetu/

Close Menu