Skip to main content
search

Pred vama je treća diskusija BFPE u 2014!

Ovaj tekst je nastao u nameri da se praktični značaj nacionalnog okvira kvalifikacija približi široj zainteresovanoj čitalačkoj publici u Srbiji. Pored unapređenja razumevanja ovog termina, tekst nudi i pregled trenutne situacije i okolnosti u kojima se realizuju nastojanja za uvođenje ovog strateškog instrumenta u politike razvoja ljudskog kapitala.

Više je, onda, nego jasno da postojeći sistemski instrumenti ne omogućavaju planiranje obrazovanja u skladu sa potrebama tržišta rada, usklađivanje evidencija iz oblasti obrazovanja i rada, statističko praćenje, ponudu za dokvalifikacijom/prekvalifikacijom u skladu sa zahtevima radnog mesta, identifikovanje odgovarajućih aktivnih mera zapošljavanja, priznavanje kvalifikacija koje se stiču celoživotnim učenjem, planiranje ljudskih resursa, karijerno vođenje i savetovanje, profesionalnu orijentaciju, upravljanje upisnim kvotama, jednom rečju: nema komunikacije između svetova obrazovanja i rada.

Autorka Ljiljana Ubović se u Beogradskom fondu za političku izuzetnost bavi politikama obrazovanja i zapošljavanja. Tokom višegodišnjeg angažovanja u civilnom sektoru u Srbiji, stekla je značajno iskustvo iz domena evropskih integracija, socio-ekonomskog razvoja, kao i organizacionog menadžmenta i upravljanja projektima. Poseban fokus njenog istraživačkog interesovanja i praktičnog rada je međuodnos sistema obrazovanja i tržišta rada. Magistarka je nauke o književnosti.

PREUZMITE TEKST.

Close Menu