Antikorupcijski forum Zapadnog Balkana

Ovaj projekat je imao za cilj da okupi učesnike iz Zapadnog Balkana koji se bave borbom protiv korupcije, kako bi čuli primere dobre prakse iz ove oblasti kako iz Srbije, tako i Poljske.

Napredno političko obrazovanje

Antikorupcijski forum Zapadnog Balkana

U okviru projekta je od 13. do 17. juna 2016. organizovan skup u hotelu 88 Rooms u Beogradu za trideset predstavnika organizacija civilnog društva i državnih institucija za borbu protiv korupcije iz zemalja našeg regiona. Učesnici su se upoznali sa stanjem borbe protiv korupcije u Srbiji o čemu su im govorili istaknuti predstavnici nevladinog sektora, kao i novinari koji se bave ovom tematikom. Takođe, organizovane su i posete Agenciji za borbu protiv korupcije i kancelariji Poverenika za slobodan pristup informacijama i zaštitu podataka o ličnosti.

Zatim, u periodu od 11. do 14. jula 2016. grupa od 20 učesnika-istraživača iz regiona Zapadnog Balkana je posetila Varšavu. Ovo je drugi obrazovni događaj koji je planiran, a koji je pružio mogućnost učesnicima programa da se bolje upoznaju sa strukturom i radom institucija koje imaju značajnu ulogu u sistemu prevencije i borbe protiv korupcije, kao i da diskutuju sa relevantnim akterima u ovoj sferi. Pored uvodnog obraćanja Katarzyna Waksmundzka, zamenice direktorke Evropske akademije za demokratiju (EAD) program je obuhvatio studijske posete sledećim institucijama:

  • Batori fondacijaGrażyna Kopińska, ekspertkinja za borbu protiv korupcije
  • Državna revizorska institucijaKrzysztof Kwiatkowski, predsednik
  • Agencija za borbu protiv korupcije – Rafał Rutkowski i Natalia Sondej, eksperti
  • Javno tužilaštvo – Jarosław Malinowski, odeljenje za organizovani kriminal i korupciju
  • Institut za odnose sa javnošću – Filip Pazderski, ekspert za lobiranje

Najzad, 29. marta 2017. godine u hotelu Zira u Beogradu, održan je ekspertski okrugli sto o zaštiti uzbunjivača u Srbiji čiji je cilj bio da okupi sve relevantne aktere iz oblasti zaštite uzbunjivača u Srbiji i da se razmotre efekti Zakona o zaštiti uzbunjivača dve godine nakon njegovog usvajanja. Ovaj okrugli sto je okupio oko dvadeset predstavnika civilnog društva, pravosuđa – sudija i pomoćnika javnog tužioca, istraživačkih novinara i predstavnike nezavisnih državnih organa – Zaštitnika građana i Agencije za borbu protiv korupcije. Posebno je bilo značajno uvodno izlaganje Nemanje Nenadića, programskog direktora Transparentnosti Srbija koji je predstavio stanje u oblasti zaštite uzbunjivača u Srbiji i postavio smernice za dalju diskusiju.

Projekat je sproveden uz podršku Višegradskog fonda, a vodeća organizacija je bila Evropska akademija za diplomatiju, jedna od škola političkih studija koje, poput BFPE, deluju pod pokroviteljstvom Saveta Evrope.

Događaji u ovom programu

BFPE godišnje realizuje više od pedeset najrazličitijih događaja: konferencija, okruglih stolova, panel diskusija, savetovanja, radionica i simulacija. Saznajte više.