Lokalne samouprave, organizacije civilnog društva i mediji za odgovornije javne finansije

Cilj inicijative je uspostavljanje kontinuirane saradnje, razumevanja i recipročnog konstruktivnog dijaloga između lokalnih samouprava i nedržavnih aktera u lokalnim zajednicama u oblasti upravljanja javnim finansijama.

Napredno političko obrazovanje Političko i društveno uključivanje

Lokalne samouprave, organizacije civilnog društva i mediji za odgovornije javne finansije

Beogradski fond za političku izuzetnost (BFPE) u partnerstvu sa Asocijacijom nezavisnih elektronskih medija (ANEM) i uz finansijsku podršku Švajcarske kancelarije za saradnju (SDC) u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) sprovodi projektat pod nazivom „Lokalne samouprave, organizacije civilnog društva i mediji za odgovornije javne finansije”.

Realizacija se oslanja na podsticanje većeg uključivanja građana u planiranje, izvršenje i kontrolu lokalnog budžeta, kroz saradnju lokalnih organizacija civilnog društva i medija, i kroz učenje od primera dobrih praksi u ovoj oblasti.

Naš  projekat je deo šireg programa „Unapređenje revizije na lokalnom nivou za efikasnije upravljanje javnim finansijama”  koji UNDP sprovodi u saradnji sa Centralnom jedinicom za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Srbije.

Trenutno sarađujemo sa 14 opština i gradova širom Srbije. Projektni tim BFPE je sproveo analizu stanja na lokalnom nivou, kao i pripremne sastanke u nizu lokalnih samouprava nakon čega smo došli do konačnog izbora opština i gradova sa kojima sarađujemo na ovom projektu – Loznica, Valjevo, Požega, Užice, Novi Pazar, Novi Sad, Zrenjanin, Kragujevac, Kruševac, Aleksinac, Niš, Leskovac, Vranje, Zaječar; dok je Ruma za sada iskazala načelno interesovanje za ciljeve projekta. Aktivnosti su usmerene na kreatore, korisnike i opskrbljivače lokalnog budž eta – drugim rečima, na celokupnu lokalnu zajednicu: korisnike javnih sredstava u lokalnim zajednicama, zaposlene u lokalnim upravama (službama finansija, lokalnog ekonomskog razvoja, interne revizore), lokalne organizacije civilnog društva, medije, ali i na same građane.

Dinamika aktivnosti ima sledeći tok: 1) Analiza stanja na lokalnom nivou; 2) Pripremni sastanici u jedinicama lokalne samouprave; 3) Seminar za predstavnike OCD i lokalnih vlasti; 4) Konferencije za medije u lokalnim zajednicama; 5) Animiranje i uključivanje građana u budžetski proces u pojedinačnim lokalnim samoupravama; 6) Sastanci predstavnika lokalnih samouprava i lokalnih organizacija civilnog društva; 7) Izrada brošure o dobrim praksama; 8) Prezentacija rezultata na završnom skupu.

Očekujemo da će ovaj projekat doprineti boljem razumevanju doprinosa, ali i poteškoća i problema sa kojima se suočavaju lokalne samouprave. Očekujemo i da lokalne samouprave iskuse pozitivne strane saradnje sa organizacijama civilnog društva i medijima na pitanjima koja se tiču cele zajednice. Šta sve možemo dobiti saradnjom u lokalnoj zajednici? Poverenje. Lokalno zajedništvo. Umrežavanje. Izgradnju društvenog konsenzusa oko zajedničkih ciljeva, koji su u krajnjoj liniji dobrobit građana. Uključivanje građana znači i povećanu kontrolu i odgovornost vlasti, ali ono znači i zainteresovane, aktivne i proaktivne građane koji su osnov funkcionalne lokalne zajednice. Povrh toga, transparentnost budžetskog procesa, javnost u radu, odgovornost prema javnim sredstvima i jačanje interne revizije znači i privlačenje potencijalnih investitora i donatora.

Dobroj saradnji prethodi razumevanje, ali se i razumevanje gradi kroz saradnju. Upravo zato, ovo je projekat za celu lokalnu zajednicu. Konačno, lokalni budžet istovremeno predstavlja i izdatak za svakog građanina, ali i instrument koji čini suživot u zajednici mogućim, a koji ga može učiniti i kvalitetnim i ispunjujućim. Jedino je prirodno da se građani interesuju za ovaj svoj instrument i svoju investiciju, i za očekivati je da isti bude pod njihovom i lupom lokalnih medija, kao š to je za oč ekivati da lokalne samouprave u duhu dobre uprave prihvate svaku podršku civilnog sektora u ostvarivanju zajedničkog cilja.

 

 Na ovom linku možete preuzeti brošuru PUTOKAZ

Događaji u ovom programu

BFPE godišnje realizuje više od pedeset najrazličitijih događaja: konferencija, okruglih stolova, panel diskusija, savetovanja, radionica i simulacija. Saznajte više.

U okviru Programa

Sve naše programske aktivnosti na jednom mestu; ideje; analize; predlozi politika; izveštaji sa konferencija i događaja koje smo organizovali.