Skip to main content
search

T4G: razmišljanje o upravljanju (Thinking for Governance)

Opis programa

Nakon što su četiri „višegradske“ zemlje ušle u EU 2004. godine, Češka, Mađarska, Poljska i Slovačka kreću sarađivati i podržavati zemlje Zapadnog Balkana i Istočnog partnerstva kako bi ih približile EU i evropskim vrednostima. Bliska saradnja nevladinih organizacija, odnosno civilnog društva i nezavisnih istraživačkih centara sa javnom upravom je od suštinskog značaja na putu ka EU. […]

Pročitaj sve Analize i Publikacije U fokusu

Analize i Publikacije

Sve naše ideje na jednom mestu: analize; predlozi politika; analitički izveštaji sa događaja koje smo organizovali.

Pogledaj sve

Opis programa

Nakon što su četiri „višegradske“ zemlje ušle u EU 2004. godine, Češka, Mađarska, Poljska i Slovačka kreću sarađivati i podržavati zemlje Zapadnog Balkana i Istočnog partnerstva kako bi ih približile EU i evropskim vrednostima.

Bliska saradnja nevladinih organizacija, odnosno civilnog društva i nezavisnih istraživačkih centara sa javnom upravom je od suštinskog značaja na putu ka EU. Višegradski fond je otvorio prozor mogućnosti za jačanje te saradnje, koristeći iskustva zemalja V4.

Ideja projekta je da se sa širokim spektrom nevladinih organizacija, civilnog društva i nezavisnih istraživačkih centara aktivnih u zemljama Zapadnog Balkana podele iskustva „V4“ u pitanjima saradnje sa javnim upravama u procesu evropskih integracija, posebno pregovora o članstvu, i njen nastavak posle pristupanja.

Projekat ima za cilj da okupi predstavnike nevladinih organizacija, organizacija civilnog društva i nezavisnih istraživačkih centara iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova*, Crne Gore, Makedonije i Srbije i da im predstavi najbolje prakse takve saradnje u zemljama Višegradske grupe.

Dok su zemlje Zapadnog Balkana u različitim fazama procesa integracije, neophodno je pripremiti sve strukture za eventualne pregovore o pristupanju, gde „ulaz“ odnosno pristup koji ostvare nevladine organizacije može biti od posebnog značaja i pozitivno uticati na javno mnjenje, tako da se zadrži podrška članstvu.

Aktivnostima na projektu će se naglasiti ključni aspekt integracije: poglavlja 23 i 24 – „prva otvorena, a zadnja zatvorena“ u svim novijim pregovorima.

Projekat je podržao Međunarodni višegradski fond, dok je vodeća organizacija Poljski institut za međunarodne poslove (PISM).

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Close Menu