Skip to main content
search

Civilno društvo na Zapadnom Balkanu: objekat političara ili akter javnih politika?

Civilno društvo na Zapadnom Balkanu: objekat političara ili akter javnih politika?

November 19, 2014 11:00 am | November 19, 2014 01:00 pm

Residence Palace, EPC conference room (4th floor)
Brussels, Belgium

Rue de la Loi 155, Brussels, Belgium

Centar za evropske politike, u saradnji sa Poljskim institutom za međunarodne poslove (PISM), ima zadovoljstvo da vas pozove na okrugli sto 19. novembra. Cilj sastanka je da se razmene mišljenja o tome kako da se ojača sektor civilnog društva na Balkanu i unapredi saradnja između civilnog društva i vlade u zemljama regiona.

Evropska unija vidi dinamičan sektor civilnog društva kao instrument u procesu transformacije zemalja Balkana u konsolidovane demokratije i „dobre“ buduće članice. Iz tog razloga, EU zahteva – i finansijski podržava – težnje zemalja regiona da uspostave pravni okvir za razvoj organizacija civilnog društva (OCD) i postavi standarde za konsultacije vlade-OCD.

Kako je EU u potrazi za načinom da zadrži balkanske zemlje fokusiranim na reforme, a balkanske zemlje namerne da ubrzaju proces integracija, prevazilaženje postojećih izazova i osnaživanje civilnog društva može pomoći obema stranama da ispune svoje ciljeve.

Goce Kocevski, menadžer projekata u Udruženju makedonskih mladih pravnika i Marko Savković, koordinator programa u Beogradskom fondu za političku izuzetnost i izvršni direktor Regionalne akademije za demokratiju će predstaviti glavne nalaze i preporuke najnovije PISM publikacije na temu. Nalaze će prokomentarisati Andris Kesteris, glavni savetnik za civilno društvo i medije u Generalnom direktoratu za proširenje u Evropskoj komisiji i Eduard Kukan, član Evropskog parlamenta. Raspravu će moderirati Korina Stratulat, viši analitičar javnih politika u EPC-u.

Close Menu