Skip to main content
search

Beogradski fond za političku izuzetnost predstavio je ciljeve i dosadašnje rezultate projekta “Procena potreba i realizacija treninga za lokalne samouprave i omladinske romske organizacije civilnog društva na temu uključivanja i participacije Roma” u Media i reform centru Niš. Glavni cilj ovog projekta jeste povećanje kapaciteta za građansku participaciju romske zajednice na lokalnom nivou u Republici Srbiji.

Ove kapacitete nastojimo da izgradimo kako kroz uvećanje broja kvalifikovanih aktivista i ohrabrivanje mladih ljudi da uzmu učešće u zagovaranju uključivanja Roma, tako i kroz osposobljavanje lokalnih samouprava i unapređenje njihove podrške za rešavanje romskih pitanja. Do sada smo tokom projekta sproveli 20 treninga u četiri regiona u Srbiji, na kojima je bilo skoro 400 učesnika iz 40 opština i gradskih opština iz Vojvodine, Beograda, centralne i zapadne Srbije, kao istočne i južne Srbije. Polaznici treninga imali su intenzivne obuke o projektnom ciklusu, strateškom planiranju, pisanju predloga projekata i evropskih projekata, omladinskom aktivizmu i aktivizmu u zajednici, o učinku dekade Roma i inkluzivnoj strategiji, kao i obuke na kojima su stekli veštine zagovaranja i komunikacije sa javnošću”, rekao je programski koordinator BFPE Žarko Stepanović.

U okviru projekta sproveden je i niz od 12 lokalnih aktivnosti različitog tematskog karaktera, u opštinama širom Srbije: Vranju, Pirotu, Leskovcu, Novom Sadu, Zrenjaninu, Staroj Pazovi, Kragujevcu, Boru, Kruševcu, Kostolcu, Bujanovcu i Lazarevcu, saopšteno je na konferenciji za novinare.

Beogradski fond za političku izuzetnost sprovodi projekat “Procena potreba i realizacija treninga za lokalne samouprave i omladinske romske OCD na temu uključivanja i participacije Roma”, kroz projekat koji finansijski podržava Švedska međunarodna agencija za razvojnu saradnju (Sida), a sprovodi Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju, Misija OEBS u Srbiji, kao deo tehničke podrške Kancelariji za ljudska i manjinska prava za sprovođenje Strategije za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji.

Close Menu