Skip to main content
search

Drugo izdanje hakatona Dijalog za budućnost u okviru istoimenog projekta održan je od 5. do 8. decembra u prostorijama Marsh Open Space.

Nakon što je putem konkursa odabrano 25 mladih programera/ki, dizajnera/ki, aktivista/aktivistkinja, iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije, ekipa se okupila u nameri da zajedno u roku od dva dana zajednički radi na pronalaženju i kreiranju inovativnih rešenja na različite teme, a u cilju unapređenja dijaloga i društvene kohezije u ove tri zemlje.

Koordinatorka projekta Svetlana Stefanović pozdravila je učesnike/ce, predstavila dosadašnje targetirane izazove i predloge za unapređenje društvene kohezije proizašle iz rada nacionalne platforme za dijalog i regionalne dijaloške platforme. Takođe, ona je najavila  i neke od budućih aktivnosti na projektu “Dijalog za budućnost” i zvanično otvorila Hakaton. Ona je ukazala na značaj timskog rada i razmene ideja, kao i kreativnog pristupa rešavanju izazova sa kojim se svakodnevno suočavamo. Ohrabrila je učesnike/ce da traže podršku, osnažuju i jačaju svoje mreže, kako bi u narednom period mogli da zajednički rade na unapređenju društvene kohezije između tri zemlje.

Radni deo hakatona započeo je međusobnim upoznavanjem svih učesnika/ca bez obzira da li su prijavljeni kao tim ili kao pojedinci/ke, a nastavio se sa upoznavanjem sa pravilima hakatona i mentorima/kama. Precizirano je šta se od njih u daljem radu očekuje kao i na šta da obrate pažnju prilikom odabira ideja na kojima će raditi.

Odabrani timovi su u svom radu sve vreme imali podršku mentora i mentorke, i to Maše Milutinović i Uroša Krčadinca iz Srbije, Feđe Kulenovića iz Bosne i Hercegovine i Ivana Radunovića iz Crne Gore. 

Učesnici su dobili neophodne informacije o svim koracima koje je potrebno preduzuti kako bi se od ideje došlo do konkretnih rešenja i proizvoda, digitalnog sadržaja (web ili mobilne aplikacije, pretraživača, dodataka za pretraživače, rešenja primenljiva na društvenim mrežama…) ili deo aktivnosti ili kampanje koje uključuju korišćenje digitalne tehnologije.

U prvim satima hakatona, odabrani timovi su se zajedno i uz podršku mentora/ki  bavili osmišljavanjem i preciziranjem ideja koje bi mogli da se pretvore  u konkretnu akciju. Uz pomoć mentora su polako uspevali da kristališu u kom pravcu bi voleli da se njihova zajednička aktivnost odvija, a u zavisnosti od uočenih problema, njihovih afiniteta i interesovanja. 

Nakon dva dana rada, svaki od timova uspeo je da svoju  početnu ideju pretoči u konkretnu akciju i da osmisli načine na koje će svoju ideju da pretoči u realnost. 

Prvi tim MODEV radio je na rešenju koje se bavilo problemima vršnjačkog nasilja i onima koji su doživeli  vršnjačko nasilje i osmislio je „We Help“ aplikaciju za podršku onima koji se suočavaju sa nasiljem. Aplikaciju čine dva dela: jedan je safe platforma gde se priča može ispričati i podeliti iskustvo (anonimno ili javno), a drugi deo je pomoć koju pružaju psiholozi/škinje, i na neki način stiču dodatno iskustvo za dalji rad i razvoj.  Cilj je da se ukaže na potrebe mladih i da se ohrabre oni koji se sa vršnjačkim nasiljem suočavaju da potraže pomoć, a ciljna grupa su mladi od 15 do 25 godina, ali čitavo društvo.

Drugi tim TEAM NOOBS osmislio je inovativno rešenje u vidu aplikacije „Dehackify“ koji bi se bavio vraćanjem hakovanih naloga na mejlu i društvenim mrežama, prvenstveno aktivistima/kinjama, ali i onima koji nisu digitalno pismeni, a koriste društvene mreže. Druga funkcija aplikacije je da nudi različite tutorijale i informacije koji su koraci koje preduzimate ukoliko vam neko hakuje naloge. 

Treći tim PIONIRKE se u osnovi svog rada bavio solidarnošću i kako da mi jedni drugima pomažemo na dnevnom nivou. Oni su osmislili aplikaciju “Imam Č’oeka“ koja bi povezivala ljude iz sve tri zemlje, kroz pružanje i traženje različitih usluga, od zajedničkog učenja do konkretnih aktivnosti i davanje saveta kako da se određene aktivnosti završe ili pomoć pri kupovini, pozajmljivanju stvari. 

Tim AIESEC SQUAD, osmislio je jedinstvenu platformu i aplikaciju “Volonterija” koja za cilj ima da povezuje i spaja organizacije i volontere/ke iz sve tri zemlje u skladu sa potrebama za volontiranjem u različitim oblastima i na taj način će podsticati aktivizam mladih da se uključe i daju svoj doprinos u ostvarivanju društvene kohezije. Na samoj platformi i aplikaciji postojaće mogućnost da se prati ocenjivanje organizacije i volontera/ke.

Poslednji tim SLATKE KUCE je radio na onlajn kampanji “Teškoe.online” kroz koju bi se pričale priče iz prošlosti posebno one aktivističke (u sve tri zemlje) na moderan način kroz memove. Kampanju bi pratio sajt na kom bi se nalazila mapa i  obeležene istražene tačke koje bi nudile određenu priču i uključivala umetnike, medije, pisce da dalje pričaju priče. Sve priče mogle bi da se pretražuju po temama i hashtagovima.  Ideja je da se ljudi podstaknu i aktiviraju i daju svoj doprinos rešavanju izazova sa kojima se pojedinci/ke suočavaju.

Učesnici/e su prezentovali svoje ideje pred žirijem koji su činili predstavnici Marsh Open Space, mentori/ke, ali članovi projektnog tima. Članovi i članice žirija su pred sobom imali težak zadatak, ali na kraju odabrano rešenje Volonterija kao najbolja, a učesnici Hakatona su kao najbolje rešenje odabrali rešenje We Help. Oba tima će dobiti mogućnost da započnu realizaciju svojih rešenja uz podršku mentorskog i projektnog tima.  

Hakaton je realizovan u okviru Zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost: Unaprijeđenje dijaloga i društvene kohezije u/i između Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije“, koji sprovode UNDP, UNICEF i UNESCO, a finansira ga Fond UN-a za izgradnju mira (UN PBF).

Close Menu