Skip to main content
search

U Regionalnom inovacionom startap centru u Priboju, održan je, 4. novembra, sastanak predstavnika lokalne samouprave i predstavnika nevladinih organizacija, Beogradskog fonda za političku izuzetnost (BFPE), Beogradske otvorene škole (BOŠ) i Udruženja građana Primus iz Priboja. Tema sastanka odnosila se na izradu plana razvoja jedinice lokalne samouprave, koji su sve lokalne samouprave dužne da donesu prema Zakonu o planskom sistemu RS.

Na sastanku je utvrđeno da su svi strateški dokumenti opštine Priboj istekli, ili ističu ove godine i da je potrebno strateški utvrditi pravac daljeg razvoja opštine. Učesnici su došli do konsenzusa o potrebi izrade i usvajanja plana razvoja jedinice lokalne samouprave, i usaglasili su se o početnim koracima u ovom procesu. BOŠ i BFPE su ponudili svoju mentorsku podršku u izradi plana razvoja Priboja, za koju predstvnici lokalne samouprave smatraju da bi bila od velikog značaja, zbog ograničenih kapaciteta opštine i velikog obima posla koju izrada plana nosi sa sobom. Na kraju sastanka je zaključeno da je od presudne važnosti postojanje političke volje u Priboju da se ovaj proces otpočne, i najavljena su ponovna okupljanja predstavnika opštine i predstavnika civilnog sektora.

Sastanak je organizovan u okviru projekta „Održivi razvoj za sve” koji podržavaju vlade Švajcarske i Nemačke, a implementira GIZ. Partneri na projektu su BOŠ, BFPE, CEVES, Divac fondacija, FCD i TOC. Projekat „Održivi razvoj za sve” podrazumeva uspostavljanje platforme za opštedruštveni dijalog među najznačajnijim nedržavnim akterima u Srbiji o usklađivanju razvojnih prioriteta Srbije sa ciljevima sadržanim u Agendi 2030.

Close Menu