Skip to main content
search

efikasnost

Sednica Radne grupe Nacionalnog konventa o evropskoj uniji (RG NKEU) za Poglavlje 15 – Energetika bila je deo programa nacionalne konferenciji o ugovaranju energetskih učinaka koja je održana u četvrtak, 22. septembra u Beogradu.

Imajući u vidu važnost razumevanja i promociju koncepta ugovaranja energetskih učinaka (Energy Performance Contracting – EPC), kao ekonomski i tehnički održivog poslovnog modela za investiranje u oblasti energetske efikasnosti u javnim zgradama i uslugama u Srbiji, sednica NKEU RG organizovana je kao deo ove nacionalne konferencije koju je organizovala Stalna konferencija gradova i opština.

Kako je osnovni fokus RG Energetika upravo energetska efikasnost, kao i da je ovo oblast koja se tiče ne samo poglavlja 15, zaključeno je da je neophodno intenziviranje međusektorske saradnje.

Konferencija je otvorila diskusiju o inovativnim modelima finansiranja projekata energetske efikasnosti u javnom sektoru, na bazi ugovaranja energetskih učinaka uz učešće tzv. „ESCO” specijalizovanih kompanija za pružanje energetskih usluga, koji su još uvek izazov za lokalne samouprave. Konferencija je takođe pokazala da bez političke volje i angažmana donosilaca odluka, prvenstveno na lokalnom nivou, nije moguće sprovoditi ove projekte. Osim iskustva iz opština, razgovarano je i o velikom značaju energetske efikasnosti i javno-privatnih partnerstava.

Dodatne informacije o ovom dogadjaju možete pročitati i na portalu Balkan Green Energy News koji je bio medijski partner ovog događaja.

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Close Menu