Skip to main content
search

U saradnji sa organizacijom Peaceful Change Initiative, Fondacija BFPE za odgovorno društvo 10. i 11. marta u Beogradu organizovala je sastanak predstavnika organizacija civilnog društva Kosova i Srbije.

U novembru prošle godine, grupa predstavnika think-thank i nevladinih organizacija iz Kosova i Srbije se okupila u Prištini da ispita trenutno stanje u oba društva, identifikuje glavne izazove i mogućnosti za zajedničke inicijative. Tokom tog događaja, zaključeno je da je nepohodno ustanoviti kanale komunikacije koji bi omogućili ažurniju razmenu informacija i spremnost na reakciju u vezi sa aktuelnim dešavanjima. Ovaj događaj je realizovan sa ciljem nastavka pomenutog procesa, te kako bi se razmenile informacije o događajima koji su se od proteklog sastanka odigrali.

Tokom svog boravka u Beogradu, predstavnici OCD su diskutovali o geopolitičkim faktorima koji utiču na odnose Kosova i Srbije, ulozi OCD u odnosima Kosova i Srbije, načinima na koje se može unaprediti mehanizam saradnje u sklopu ove inicijative, kao i opcija za poboljšanje okolnosti dijaloga između Beograda i Prištine. Dodatno, realizovana je i prezentacija inicijative “ The Inlcusive Peace and Transition Initiative”, kako bi učesnici događaja imali priliku da preuzmu delove dobre prakse i inkorporiraju je u svoj zajednički rad.

Close Menu