Skip to main content
pretraga

Preuzmite rezultate istraživanja

U okviru projekta “Promovisanje i komuniciranje prednosti dijaloga između Kosova i Srbije, uz podršku EU” koji finansira EU, organizacije-članice Grupe za zagovaranje javnih politika Kosova i Srbije (KSPAG), Kosovski centar za bezbednosne studije (KCBS), NVO Aktiv i Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), sproveli su istraživanje da bi utvrdili percepcije gradana i njihova lična iskustva sa tehničkim dijalogom i njegovim rezultatima. 

Istraživanje je sprovedeno među Srbima na Kosovu iz pet opština: Severna Mitrovica, Gračanica, Štrpce, Šilovo i Goraždevac; među Albancima u pet drugih kosovskih gradova (Priština, Južna Mitrovica, Gnjilane, Peć, Prizren), a među Srbima i Albancima u osam gradova u Srbiji (Kragujevac, Kralјevo, Novi Pazar, Beograd, Novi Sad, Vranje, Bujanovac i Niš). 

Izveštaj se zasniva na podacima prikuplјenim u periodu između jula i oktobra 2019. godine. U 36 fokus grupa je učestvovalo 360 ispitanika. 

Ova publikacija je omogućena uz finansijsku podršku Evropske unije. Sadržaj ove publikacije je isključivo odgovornost Grupe za javno zagovaranje između Kosova i Srbije i ne može se ni na koji način smatrati da odražava stavove Evropske unije.

Dokument je dostupan na sledećem linku:

Close Menu