Skip to main content
search

Preuzmite zbornik tekstova

Ova publikacija predstavlja zbirku tekstova o koristima sporazuma koji su proistekli iz tehničkog dijaloga između Kosova i Srbije, a u kome je posredovala Evropska unija. U člancima se iznosi uticaj sporazuma na život građana, kao i dostignuća tehničkog dijaloga u normalizaciji odnosa između dve strane. Autori članaka, građani i stručnjaci sa Kosova i Srbije donose svoje lične stavove i iskustva o pozitivnim rezultatima niza sporazuma iz tehničkog dijaloga, poput onih o energetici, slobodi kretanja, pravosuđu, carinskim pečatima, integrisanom upravljanju granicom (IBM) i sporazuma o prevozu opasne robe (ADR). Neki članci opisuju i uticaj ovih sporazuma na odnose između građana, kako na Kosovu, tako i između Kosova i Srbije. A takođe pružaju konkretne preporuke za poboljšanje primene ovih sporazuma i identifikuju nove oblasti koje treba rešiti u kontekstu napora za normalizaciju odnosa.

Informisanje građana o tehničkom dijalogu je često praćeno nedostatkom potrebnih informacija što je posledica nedostatka posvećenosti vlada da obezbede transparentnost i pravilno informisanje građana. Sledstveno, saznanja javnosti o sadržaju i prednostima sporazuma iz tehničkog dijaloga su ograničena. U nedostatku tačnih informacija o procesu dijaloga, koristima istog i nedostatka političke volje za sprovođenje postignutih sporazuma, podrška građana za tehnički dijalog je izbledela.

Ovaj niz članaka je objavljen u raznim medijima na Kosovu i u Srbiji i pružio je javnosti pozitivnu perspektivu o dostignućima tehničkog dijaloga kao i konstruktivne preporuke za unapređenje dijaloga i poboljšanje primene postignutih sporazuma.

Publikacija je deo projekta „Promovisanje i obaveštavanje o prednostima tehničkog dijaloga između Prištine i Beograda kojim posreduje EU“, a koji sprovodi Grupa za politike i zagovaranje Kosovo – Srbija (KSPAG) i finansiraju Evropska unija i Norveška ambasada na Kosovu. Projekat je obuhvatio niz aktivnosti koje doprinose informisanju javnosti o dostignućima tehničkog dijaloga i uključenju građana i stručnjaka relevantnih oblasti u diskusiju o ovim prednostima.

Ova publikacija je omogućen uz finansijsku podršku Evropske unije i Ambasade Kraljevine Norveške na Kosovu. Sadržaj ove publikacije je isključivo odgovornost Grupe za javno zagovaranje između Kosova i Srbije i ne može se ni na koji način smatrati da odražava stavove Evropske unije ili Ambasade Kraljevine Norveške.

Dokument se nalazi na sledećem linku:

Close Menu