Skip to main content
search

Beogradski fond za političku izuzetnost zajedno sa Kanadskim fondom za lokalnu inicijativu organizovao je konsultativni sastanak o daljem radu lokalnog Saveta za bezbednost u Priboju.

Priboj jedna je od pet lokalnih samouprava u Srbiji gde će se sprovoditi projekat „Borba protiv nasilja u porodici sistemski počinje na lokalu”.

Dvodnevna poseta Priboju započela je sa sastankom sa ženama predstavnicama nekoliko organizacija civilnog društva koje deluju na teritoriji opštine Priboj, a koje se aktivno bave pitanjima rodne ravnopravnosti, borbe protiv nasilja nad ženama i sličnim temama. Nakon sastanka sa predstavnicama organizacija civilnog društva, usledilo je gostovanje na lokalnoj televiziji, koja je izrazila želju da pokrije značajnu temu poput borbe protiv porodičnog nasilja.

Drugog dana posete Priboju, članovi Beogradskog fonda za političku izuzetnost održali su konsultativni sastanak sa članovima i članicama Lokalnog saveta za bezbednost, kojima su predstavljeni rezultati istraživanja koje je sproveo BFPE. Priboj je ocenjen sa bezbednosnog aspekta kao jedna od najsigurnijih sredina u Republici Srbiji.

Problem koji je uočen u opštini Priboj jeste porast porodičnog nasilja u toku vanrednog stanja u prvoj polovini 2020. godine, što je problem koji je uočen i u drugim jedinicama lokalne samouprave. Članovi i članice Lokalnog saveta za bezbednost usaglasili su se da je neophodna edukacija o prepoznavanju raznih vrsta nasilja, počevši od osnovne škole.

Sastanak sa Lokalnim savetom za bezbednost pokrilo je nekoliko lokalnih, ali i regionalnih medija u Zlatiborskom okrugu.

Close Menu