Skip to main content
search

Beogradski fond za političku izuzetnost zajedno sa Kanadskim fondom za lokalnu inicijativu 24. februara organizovao je konsultativni sastanak o daljem radu Lokalnog saveta za bezbednost u Somboru.

Grad Sombor jedna je od pet lokalnih samouprava u Srbiji gde će se sprovoditi projekat „Borba protiv nasilja u porodici sistemski počinje na lokalu”. Kao i u većini jedinica lokalne samouprave u Srbiji, i u Somboru je uočen porast porodičnog nasilja u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu. Samu temu pokrili su lokalni mediji u Somboru.

Osim sastanka sa Lokalnim savetom za bezbednost, održan je i konsultativni sastanak sa predstavnicima organizacije civilnog društva ”Somborski edukativni centar”, koji su iskazali spremnost za saradnju u oblasti prevencije porodičnog nasilja.

Close Menu