Skip to main content
search

Naš stažista Carsten Spandau pisao je o imigracionoj politici u Nemačkoj.

Nemačka danas predstavlja omiljenu destinaciju imigracije u Evropi, kako za građane drugih članica EU, tako i izbeglice i migrante ponete migrantskom krizom 2015. U tekstu se bavimo onim što je iza politike “dobrodošlice” nemačke kancelarke i pokazujemo, kako vodeća članica EU još uvek nije izgradila jedinstvenu politiku (i)migracija.

Ceo tekst je dostupan na linku : Carsten Spandau-German Immigration Policy

Close Menu