Skip to main content
pretraga

Mehanizam Zelena stolica i neformalna Zelena poslanička grupa u čijem osnivanju i radu učestvuje naša organizacija, prepoznati su u istraživanju Otvorenog parlamenta kao primeri dobre prakse u radu civilnog društva sa Narodnom skupštinom Republike Srbije. U cilju analize načina funkcionisanja odbora u Narodnoj skupštini Republike Srbije (Narodnoj skupštini), njihovog političkog uticaja i ograničenja sa kojima se suočavaju u svom radu, Otvoreni parlament je uradio istraživanje KA BOLJIM ZAKONIMA – Unapređenje rada odbora Narodne skupštine Republike Srbije.

Važan element istraživanja jeste i analiza mehanizama kojima se omogućava učešće građana u radu odbora Narodne skupštine. U ovom segmentu posebno je predstavljen mehanizam Zelena stolica koji funkcioniše u okviru Odbora za zaštitu životne sredine, a omogućava kontinuirano i koordinisano učešće predstavnika civilnog društva u radu ovog odbora.

Zelenu stolicu čini mreža 40 nevladinih organizacija koje se bave pitanjem zaštite životne sredine, a čijem je osnivanju učestvovao Beogradski fond za političku izuzetnost (u saradnji sa još šest NVO: Beogradska otvorena škole, Centar modernih veština, Evropski pokret u Srbiji, GM Optimist, Inženjeri zaštite životne sredine i Mladi istraživači Srbije).  Ovaj jedinstveni mehanizam Mehanizam je osnovan 5. juna 2013. godine i nastavio je sa radom i u sazivu Narodne skupštine od 2014. godine.

Zelena stolica je jedan od najvažnijih mehanizama uključivanja građana u rad skupštinskih odbora koji se koriste u Narodnoj skupštini. Zelena stolica je ustanovljena 2013. godine na osnovu člana 63. Poslovnika o radu Narodne skupštine koji se odnosi na rad Odbora za zaštitu životne sredine: „Odbor može da omogući prisustvo, odnosno učešće predstavnika građana i udruženja građana na sednici Odbora u raspravi o određenim pitanjima iz oblasti zaštite životne sredine”.

Učešćem na sednicama i ostalim aktivnostim Odbora, predstavnici civilnog sektra aktivni u oblasti životne sredine u mogućnosti su da direktno doprinesu unapređenju stanja u ovom sektoru kako kroz (sektorske) ekspertize svojih organizacija tako i ukazivanjem na specifične probleme sa lokalnog nivoa imajući u vidu da organizacije okupljene oko Zelene stolice dolaze iz cele Srbije. Detaljne aktvnosti o Zelenoj stolici dostupne su ovde.

Zelena stolica je jedna od inicijativa koja je proizašla iz saradnje predstavnika civilnog društva sa Narodnom skupštinom u oblasti javnih politika koje se tiču zaštite životne sredine. Druga, takođe važna za unapređenje politika u ovoj oblasti predstavlja neformalna Zelena poslanička grupa, prva takve vrste, koja u Narodnoj skupštini funkcioniše od 2009. godine. Specifičnost ove grupe je da je čine poslanici/ce koji nisu nužno članovi/ce Odbora za zaštitu životne sredine, već su posvećeni idejama i vrednostima očuvanja i unapređenja životne sredine. Beogradski fond za političku izuetnost i Centar modernih veština obavljaju funkciju Sekretarijata ove neformalne grupe.

Close Menu