Skip to main content
search

Druga sednica Radne grupe za poglavlje energetika održano je u sredu, 27. maja u opštini Vrbas, koja je odabrana za domaćina sednice upravo kao dobar primer energetske efikasnosti.

Fokus sednice bio je na primerima dobre prakse energetske efikasnosti na lokalnom nivou, ali i aktivnostima Ministarstva rudarstva i energetike u procesu pregovora, kao i projektima unapređenja energetske efikasnosti koje sprovodi Vlada Republike Srbije.

Zamenik predsednika opštine Vrbas g. Milan Glušac otvorio je sednicu naglasivši da je opština Vrbas pionir unapređenja energetske efikasnosti (EE) u javnim zgradama. Energetski menadžer Opštine, g. Nikola Vujanović predstavio je aktivnosti opštine od osnivanja kancelarije za energetsku efikasnost do danas. Naglasio je da je na početku bilo oklevanja povodom osnivanja takve kancelarije kao i da su prvi koraci u uvođenju EE u opštinu načinjeni na osnovu linčnog angažovanja i entuzijazma manjeg broja zainteresovanih.

Zvaničan prvi korak bio je usvajanje opštinske Strategije razvoja opštine Vrbas 2010-2015. gde je EE po prvi put uključena u zvaničan opštinski dokument uključujući i jasno defnisane ciljeve koje treba dostići. Važno je naglasiti da od 30 odluka koje su definisane ovom strategijom do danas samo jedna nije sprovedena.

Veliki korak predstavljalo je i stvaranje Kancelarije za energetski menadžment koja obuhvata infomacioni sistem energetskog menadžmenta, uvodi praćenje potrošnje električne energije u svim javnim zgradama kao i pripremu lokalnog energetskog plana koji je kasnije jednoglasno usvojen na sednici Skupštine opštine. Kancelarija za energetski menadžment počela je sa izdavanjem energetskih pasoša, tako da ih sve zgrade koje su u nadležnosti opštinske uprave imaju. Sajt Kancelarije je i EE info tačka za sve konsultacije sa građanima.

II session of the National Convention_photo 7

Energetski pasoš „izdat“ zgradi opštinske uprave.

Gđa Dragana Jović iz Ministarstva rudarstva i energetike predstavila je aktivnosti ministarstva u procesu pregovora odnosno tokom eksplanatornog i bilateralnog skrininga. Takođe je prestavila planove ministarstva u oblasti EE i naglasila da ciljevi koji su postavljeni I Akcionim planom (2010-2012) nisu isupnjeni. Naglasila je da će obuke za energetske menadžere u Srbiji početi tokom septembra.

G. Ljubiša Antonijević iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja predstavio je projekat unapređenja EE u školama, projekat koji se finansira kroz kreditnu liniju KfW-a i koji će se sprovesti u dve faze.

Debata koja je usledila fokusirala se na načine finansiranja unapređenja energetske efikasnosti ne samo u javnim zgradama, već i u onim koje su u privatnom vlasništvu. Ostale teme obuhvatile su i pitanja zaiteresovanosti lokalnih samouprava u praćenju potrošnje električne energije na lokalnom nivou, kako ostvariti uštede, kao i na problematiku razmene iskustava među opštinama.

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Close Menu