Skip to main content
pretraga

Učesnici na seminaru u Beogradu: Gore (s leva na desno): generalni sekretar PS OEBS Spenser Oliver, predsednik Ilka Kanerva, šef srpske delegacije Dijana Vukomanović, predsednica BFPE Sonja Liht Dole (s leva na desno): ambasador Srbije Dejan Šahović, izvestilac Komiteta PS OEBS za ljudska prava Gordana Čomić

OEBSu je neophodno jače prisustvo na terenu, bolja saradnja sa civilnim društvom i nova posvećenost obavezama preuzetim u domenu ljudskih prava kako bi ostvario svoj cilj tzv. sveobuhvatne bezbednosti, istakli su učesnici seminara Helsinki+40 Parlamentarne skupštine OEBS koji je danas u Beogradu počeo sa radom (pogledajte fotografije).

Predsednik PS OEBS Ilka Kanerva (član parlamenta, Finska) se pridružio vodećim parlamentarcima, predstavnicima srpskog predsedavanja OEBS, ekspertima iz civilnog društva i predstavnicima univerziteta u Beogradu, kojima je domaćin bila Narodna skupština Republike Srbije u saradnji sa Beogradskim fondom za političku izuzetnost (BFPE).

Seminar je usledio za događajima održanim u Moskvi, Vašingtonu, Stokholmu, Kopenhagenu kao deo projekta PS OEBS «Helsinki +40», čiji je cilj da kritičkim pristupom prošlosti organizacije ispita mogućnosti za njen dalji razvoj, i to na 40-godišnjicu Osnivačkog akta iz Helsinkija.

Ovde možete preuzeti tekst saopštenja-izveštaja sa seminara (na engleskom jeziku).

Za više informacija, posetite www.oscepa.org/parliamentary-diplomacy/helsinki40.

Close Menu