Skip to main content
search

Nakon uspešno organizovanih seminara u Nišu, Peći, Beogradu i studijske posete Gradu Rijeci u Republici Hrvatskoj, usledila je realizacija završnog seminara koji je odrzan od 27. do 29. juna 2014. godine u Prizrenu.

Seminar pod nazivom „Održivo upravljanje otpadom i saradnja održivih zajednica“ je imao za cilj da istakne probleme i rešenja za odlaganje otpada u lokalnim samoupravama, kao i značaj javno-privatnog partnerstva kao modela kojim se moze ubrzati proces izgradnje regionalnih deponija za otpad.

Na seminaru se diskutovalo i o održivom razvoju i čuvanju kulturne bastine gradova i opština, sa posebnim primerima iz grada Prizrena.

Učesnici seminara su posetiti deponiju komunalnog otpada lociranu nedaleko do Prizrena.

Jedan deo programa je realizovan u interaktivnim radionicama, a akcenat je stavljen na jačanje medjuopštinske saradnje, kao i regionalne saradnje izmedju opština iz Srbije i sa Kosova u cilju očuvanja životne sredine i odživog razvoja. Na kraju seminara učesnicima su dodeljene diplome/sertifikati o učešću u ovom projketu koji je trajao duže od godinu dana.

LNSD_Prizren_plenum

Beogradski fond za političku izuzetnost realizovao je ovaj projekat u saradnji sa Kosovskom fondacijom za otvoreno društvo iz Prištine.

LNSD_Prizren_simulacija

Njegov cilj je da unapredi saradnju na lokalnom nivou između Srbiјe i Kosova*, da doprinese razvoјu demokratskog diјaloga o pitanjima od značaјa za održivi razvoј; da doprinese izgradnji ljudskih kapaciteta kroz podizanje svesti i sticanje novih znanja osoba iz lokalnih samouprava, organizacija civilnog društva u lokalnim zajednicama, predstavnika akademske i poslovne zaјednice; ​​kao i da inicira i razviјa komunikaciјu i saradnju između donosilaca odluka lokalnih zajednica u Srbiјi i na Kosovu. Grupu je činilo 30 učesnika (15 učesnika iz Srbiјe i 15 učesnika sa Kosova).

Projekat je finasijski podržan od strane Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji.


* Ovu oznaku treba razumeti bez predrasude prema statusu; ona je u skladu sa Rezoluciјom 1244 Saveta bezbednosti Uјedinjenih naciјa i mišljenjem MSP o kosovskoj deklaraciji nezavisnosti.

Close Menu