Skip to main content
search

(FoNet) – Akademija ženskog liderstva pokrenula je inicijativu za osnivanje novog tela za ravnopravnost polova pri Vladi koju je podržalo 50 nevladinih organizacija i 70 uticajnih osoba koje se bave temom rodne ravnopravnosti, rečeno je danas na okruglom stolu „Institucionalni i pravni okvir za rodnu ravnopravnost u Srbiji – aktuelno stanje i perspektive“.

Beogradski fond za političku izuzetnost, Centar za podršku ženama i Centar modernih veština, koji čine Akademiju ženskog liderstva, u inicijativi koju su uputili Vladi 11. avgusta, pozvali su Vladu Srbije da u najkraćem roku preduzme aktivnosti na konstituisanju Saveta za rodnu ravnopravnost, kako bi ovo telo moglo da nastavi rad i u mandatu ove Vlade. Oni su tražili i osnivanje Kancelarije za rodnu ravnopravnost koja bi pružala podršku radu Saveta, kao i da se urade izmene i dopune Zakona o ravnopravnosti polova.

Uprava za ravnopravnost polova, koja je kao telo pri izvršnoj vlasti osnovana 2009. godine, ukinuta je u aprilu ove godine prilikom donošenja novog Zakona o Vladi i Zakona o ministarstvima.

Inicijativu su poslali premijeru Aleksandru Vučiću i resornim ministrima, nadležnim vladinim kancelarijama, pokrajinskim institucijama, skupštinskim telima, međunarodnim organizacijama.

Akademija_zenskog_liderstva_07

Sofija Mandić iz Akademije ženskog liderstva navela je, između ostalog, da je zabrinjavajući podatak da Vlada Srbije od 18 članova ima samo četiri žene, a na lokalnom nivou od 167 gradonačelnika i predsednika opština samo je jedna žena gradonačelnica, a četiri su predsednice opština. Prema njenim rečima, u Beogradu zaposlene žene zarađuju u proseku oko 9000 dinara manje od muškaraca, dok je u drugim mestima u Srbiji ta razlika manja i iznosi oko 4000 dinara.

„Osamdeset odsto žena je diskriminisano na radnom mestu, 48 odsto njih pri razgovoru za posao odgovara na pitanja vezana za bračni status, trudnoću i privatni život. Oko 25 odsto mladih žena je izloženo seksualnom nasilju na radnom mestu. Najalarmantniji podatak je da je do avgusta ove godine 14 žena ubijeno u porodičnom nasilju, a 2013.godine 43 žene“, rekla je ona.

Još mi se nije desilo da stojim u Velikoj sali MC. Prepoznajemo potrebu da uspostavljamo institucije, sjajno! #ravnopravnost

Predsednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost Sonja Liht rekla je da je ubeđena da je Kancelarija za rodnu ravnopravnost jedna od institucija bez kojih se ne može i bez kojih država ne može da se razvije u pravcu ozbiljnog civilizacijskog iskoraka. Ona je rekla da ako su žene i muškarci jednaki po Ustavu oni moraju da budu jednaki u svim sferama. Liht je ukazala na to da se u poslednje vreme smanjuje zastupljenost žena u opštinskim većima, i dalje žena ima vrlo malo u upravnim odborima javnih, ali i privatnih preduzeća, ili javno-privatnih korporacija.

Akademija_zenskog_liderstva_10

Liht je rekla i da smo suočeni sa epidemijom porodičnog nasilja i navela da postoji izuzetan problem i pitanje u kojoj meri su žene izložene permanentnom nasilju. „Pitanje mehanizama koji će obezbediti napredak u razumevanju, ali i u praksi rodne ravnopravnosti jedno je od ključnih pitanja sa kojima se ovo društvo suočava“, istakla je ona.

Šef pregovaračkog tima sa Evropskom unijom Tanja Miščević rekla je da je napredak u institucionalnoj izgradnji napredak države i dodala da on znači stabilnosti i sigurnost za najveći broj građana. Ona je rekla da je rodna ravnopravnost bila tema rasprave u okviru skrininga u poglavlju 23 i dodala da se u nekoliko važnih poglavlja tokom pregovora sa EU ovo pitanje otvara, a jedno od suštinskih je politika jednakih mogućnosti u segmentu socijalne politike, politika zapošljavanja, kao i poglavlje koje se odnosi na preduzetništvo.

„Ne treba davati argumente za podršku ni koaliciji, ni ženskom pokretu, ni jačanju feminizma u Srbiji, nego razvoju svesnog građanskog društva“, rekla je ona.

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić rekla je da su u ovoj oblasti učinjeni pozitivni pomaci, ali je aktuelno stanje daleko od zadovoljavajućeg. Ona je ukazala da postoji veliki jaz između onog što piše u našim zakonima i strategijama i onoga što se dešava u svakodnevnom životu žena i muškaraca, a taj jaz između ostalog postoji zato što ljudi misle da će se stvari rešiti kada se donesu zakoni.

Close Menu