Skip to main content
pretraga

Poštovane kolege i dragi prijatelji,

Pozivamo vas da podržite kandidaturu izvršne direktorke Beogradskog fonda za političku izuzetnost (BFPE), Irene Cerović, za članstvo u Zajedničkom konsultativnom odboru Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta, socijalnih partnera i organizacija civilnog društva u Srbiji, u  prioritetnoj oblasti: zaštita životne sredine, poljoprivreda i ruralni razvoj.

Formiranje ovog tela je važan korak ka jačem glasu civilnog društva Srbije u donošenju odluka na evropskom nivou. Kao organizacija posvećena stalnom produbljivanju dijaloga između različitih sektora društva, kao i između naše zemlje i regiona sa jedne, i institucija i država EU sa druge strane, želimo da pomognemo da taj glas bude što snažniji i kvalitetniji. Smatramo da će jedino tako obogaćenim socijalnim dijalogom Srbija moći da osigura neophodni konsenzus za transformisanje u pravo evropsko društvo. Svojim radom težimo sistemskom uključivanju civilnog društva u razvojne procese i osiguranju dvosmerne razmene sa donosiocima odluka na svim nivoima. Kroz svoje brojne programe nastojimo da obuhvatimo aktere koji zajednički mogu da generišu političku volju i izmene ukupan razvojni kontekst Srbije – od stavova građana do konkretnih zakona i javnih politika.

Stoga smatramo i da je BFPE u dobroj poziciji da rezultate rada Zajedničkog konsultativnog odbora prenese dalje unutar Srbije, a pogotovo da kroz svoje brojne edukativne programe informiše političke strukture o ovom važnom aspektu pregovora o pristupanju EU. Time bi dodatno doprineli osnaživanju civilnog društva u Srbiji, pogotovo u oblastima zaštite životne sredine, poljoprivrede i ruralnog razvoja – ključnim razvojnim pitanjima bez kojih je teško zamisliti izgradnju održivog demokratskog poretka. Ove razvojne teme od početka svog rada integrišemo u brojne programe, pre svega one posvećene evropskim integracijama jer smatramo da je to najbolji okvir za suočavanje sa globalnim izazovima klimatskih promena,  održivog razvoja i energetske bezbednosti.

Pozivamo vas da nam svojom podrškom pomognete u ostvarivanju tog zajedničkog cilja.

Glasanje traje do 9. maja 2014. godine. Potrebno je na memorandumu organizacije uneti naziv i matični broj organizacije, ime kandidata za koga se glasa i uz skeniran potpis ovlašćenog lica poslati elektronski na [email protected] ili poštom na adresu:

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije

Bulevar Mihaila Pupina 2, istočni ulaz, 11 000 Beograd

Uz napomenu: ”Glasanje za kandidate za učestvovanje u radu Zajedničkog konsultativnog odbora – ne otvarati”.

Više informacija o konkursu možete naći na sajtu Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom.

Unapred Vam se zahvaljujemo na podršci.

Srdačan pozdrav,

Beogradski fond za političku izuzetnost

Close Menu