Skip to main content
search

Koordinator programa BFPE Marko Savković održao je predavanje na četvrtom seminaru škole za političke studije „Majka Tereza“, naše partnerske organizacije CRPM u Skoplju

Tokom boravka tima BFPE u Skoplju, gde smo od 8. do 11. maja organizovali drugi seminar programa Regionalne akademije za demokratiju (RAD) u 2014. godini, naši partneri, Centar za istraživanje i javne politike (CRPM) iz Skoplja, pozvali su koordinatora programa BFPE i izvršnog direktora RAD-a Marka Savkovića da održi prezentaciju posvećenu tekućim pregovorima Srbije sa Evropskom unijom (EU).

Marko Savkovic, Majka TerezaMarko je u svojoj prezentaciji pokušao da približi proces pregovora po poglavljima slušaocima, koji su svi od reda angažovani u javnim politikama u Makedoniji, bilo kao predstavnici različitih političkih opcija, ili državni službenici. On se posebno osvrnuo na izazove u četiri oblasti od ključnog značaja za proces pristupanja Srbije EU:

  • reformi državne administracije i naročito, planiranja odnosa i pomoći EU;
  • zaštiti ljudskih i manjinskih prava;
  • reformi pravosuđa i
  • odnosima Beograda i Prištine.

Najviše pitanja upravo je i postavljeno u vezi poslednje tačke. U zaključku, Savković je naglasio kako se pokazuje da je predstava – važeća pre svega nekoliko godina – da Srbija raspolaže kapacitetima koji garantuju brz završetak pregovora – ipak bila isuviše optimistična, te da puno izazova predstoji na njenom evropskom putu.

Close Menu