Skip to main content
search

Opšti cilj projekta je da se potpomogne razvoj sveobuhvatnog nacionalnog sistema kvalifikacija u Srbiji kroz koordinaciju i partnerstvo svih relevantnih aktera. Cilj nam je da se ojača i učvrsti institucionalna posvećenost ključnih donosilaca odluka, uz razumevanje da je dobro dizajniran i adekvatan sistem kvalifikacija od vitalnog značaja za razvoj ljudskog kapitala, povećanje zaposlenosti i ukupan ekonomski rast.

C1. Podizanje svesti i unapređenje razumevanja uloge NOK u podsticanju ekonomskog rasta i povećanju zapošljivosti, sa naglaskom na pripremi za unutrašnje tržište EU

Predviđene medijske aktivnosti planirane su tako da ponude objašnjenje praktičnih koristi koje donosi NOK tržištu rada i povezivanju obrazovanja i radnih mesta. Dok je neusklađenost između sadašnjeg sistema obrazovanja i potreba tržišta zaslepljujuće uočljiva i prisutna u javnom diskursu, svaka rasprava koja prodre ispod površine otkriva da su uzroci i potencijalni sistemski odgovori na problem ozbiljno pogrešno shvaćeni. Postoji fundamentalni nedostatak informacija o pokretačima zapošljavanja i ekonomskog rasta u savremenoj Evropi, a novinari nisu upoznati sa pitanjima aktuelnim u EU u ovoj oblasti. Projekat u značajnoj meri uključuje saradnju sa kreatorima mišljenja i medija kako bi se osiguralo da se ova tema od suštinskog javnog interesa ne ostaje sužena na fragmentirane i tehničke krugove, već da se prelije na politički nivo stalnim interesovanjem i pritiskom.

C2. Generisanje političke volje i dugoročne institucionalne posvećenosti donosilaca političkih odluka

Projekat uključuje visoko pozicionirane donosioce političkih odluka i kreatore politika sa ciljem da poboljša razumevanje prednosti koje donosi funkcionalan sistem kvalifikacija, putem međusektorskog dijaloga koji će uspostaviti trajno razumevanje sistema kvalifikacija kao nacionalnog prioriteta. Aktivnosti su strukturirane tako da obezbede prepoznavanje potrebe da se uspostavi konsenzus o NOK kao prioritetu razvoja i EU integracija, kao i da doprinesu političkoj posvećenosti i koordiniranom procesu na tehničkom nivou. Naglašeno je da, iako je razvoj NOK neophodan prvi korak, on mora biti napravljen na način koji omogućava stalno preispitanje i revidiranje okvira tako da odgovori na nepredvidivu budućnost.

C3. Razvoj kapaciteta za zastupanje i mehanizama koordinacije institucija koje su uključene u razvoj i implementaciju NOK

Projekat pruža predstavnicima svih relevantnih organa državne uprave i drugih relevantnih institucija obuku znanjem i veštinama za sveobuhvatniji pristup uvođenju NOK u Srbiji. Pomoću jednog seminara i jednog treninga i podržavani dodatnom ekspertizom partnera i trenera, 15-20 osoba koje su, ili bi trebalo da budu, direktno angažovane na razvoju NOK, umrežavaju se i obučavaju veštinama potrebnim za jače zastupanje pred nacionalnim donosiocima odluka, uz podršku BFPE. U završnoj fazi projekta, kroz zajednički rad učesnika projekta, biće razvijen nacrt akcionog plana koji će sadržati neophodne zadatke, uloge i plan rada.

Ciljne grupe

C1. – opšta javnost, socijalni partneri, mediji

C2. – donosioci odluka (ministarstva obrazovanja, rada, zapošljavanja, ekonomije, omladine, evropskih integracija; odbori parlamenta)

C3. – institucije uključene u proces izrade NOK-a (Ministarstvo prosvete; Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike; Ministarstvo privrede; Ministarstvo omladine; Ministarstvo javne uprave; Kancelarija za evropske integracije; Zavod za unapređenje obrazovanja; nacionalni saveti za obrazovanje; Univerzitet; udruženja poslodavaca; udruženja nastavnika; sindikati; nacionalne službe za zapošljavanje; OCD;)

 

Close Menu