Skip to main content
pretraga

U okviru zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost“ 08. septembra organizovan je prvi edukativni onlajn seminar. Narednih 12 nedelja 30 mladih žena imaće priliku da putem interaktivnih razgovora, radionica i tematskih predavanja rade na kreiranju rešenja i prepoznavanju načina kako da se problemi sa kojima se mlade žene susreću reše, a sve u cilju njihovog osnaživanja i aktivnijeg angažovanja u zajednici.

Prvi onlajn seminar otvorila je Svetlana Stefanović, programska koordinatorka Beogradskog fonda za političku izuzetnost predstavljanjem projekta „Dijalog za budućnost“, kao i aktivnostima koje su do sada sprovedene u Srbiji. Ona je ukazala na značaj daljeg osnaživanja žena, posebno na izazove u oblasti  čijim bi se rešavanjem doprinelo pozitivnoj transformaciji trenutnog stanja društvene kohezije u tri države u kojima se projekat sprovodi. 

Ispred Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) Srbija Sonja Mažibrada Puletić, portfolio menadžerka, poželela je dobrodošlicu novoj grupi mladih žena i uspeh u daljem radu i ohrabrila ih da iskoriste sve prilike koje im ovakav vid edukacije može doneti.

Prvi deo onlajn seminara, započeo je predstavljanjem odabranih učesnica ovog serijala seminara i međusobnog upoznavanja, na interaktivan i kreativan način.

Drugi set je bio posvećen razgovoru na temu društvene kohezije i rodne ravnopravnosti, o kojoj je govorila Dragana Jovanović Arijas, menadžerka Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije.

Dragana je predstavila zašto nam je važno da govorimo o društvenoj koheziji i kakvo je stanje u ovoj oblasti kako u Srbiji, tako i u regionu. Ona je naglasila da društvena kohezija predstavlja sposobnost društva da brine o najranjivijim građanima i građankama, sa ciljem uspostavljanja jednakih mogućnosti i ravnopravnog položaja svih unutar jednog društva. 

Takođe, predstavila je i važne statističke podatke koji se tiču Indeksa ljudskog razvoja, a po kome se Srbija nalazi na 63. mestu u svetu, na nešto boljem položaju su Hrvatska i Crna Gora, a od bivših jugoslovenskih republika najviše mesto zauzima Slovenija.

U poslednjem delu Na kafi sa.. Sonja Licht, predsednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost je kroz neformalni razgovor podelila svoja profesionalna i lična iskustva. 

Deleći lično iskustvo sa polaznicama, Sonja Licht naglasila je važnost društvenog aktivizma u procesu kreiranja društvenih promena. Bez samog aktivizma, građanskog ili političkog, promene u društvu su teško ostvarive.

Naglasila je da feminizam ne predstavlja samo borbu isključivo za prava žena, već za jednaka prava i slobode svih, bez obzira na pol, veru, rasu, naciju. 

Na samom kraju, Sonja Licht istakla je važnost kulture dijaloga i jake i kvalitetne argumentacije u aktivizmu, kao ključnoj „alatki“ u uspostavljanju pravednijeg društva za sve. Prvi onlajn seminar u okviru projekta „Dijalog za budućnost“ završen je rečima podrške i motivacije Sonje Licht koje su upućene svim mladim, hrabrim ženama.

Onlajn edukativne seminare realizuje Beogradski fond za političku izuzetnost u okviru Zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost: Unapređenje dijaloga i društvene kohezije u/i između Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije“, koji sprovode UNDP, UNICEF i UNESCO, a finansira ga Fond UN-a za izgradnju mira (UN PBF).

Close Menu