Skip to main content
pretraga

Polaznice onlajn edukativnog seminara u okviru programa „Dijalog za budućnost“ nastavile su rad i druženje u utorak 15. septembra 2020. godine. One su imale priliku da u okviru drugog onlajn seminara stiču znanja o institucionalnom okviru rodne ravnopravnosti i razgovaraju o diskriminaciji.

O međunarodnom i nacionalnom institucionalnom okviru govorila je Višnja Baćanović, konsultantkinja za rodnu ravnopravnost. 

Prvi deo onlajn edukativnog seminara otvorila je pregledom tri talasa feminizma i pravima koja su žene osvajale i ostvarile u svakom talasu i njihovom značaju za dalje osnaživanje žena. 

Rad se nastavio pregledom međunarodnog institucionalnog okvira rodne ravnopravnosti.  Posebna pažnja posvećena značaju svetske konvencije o ženama od 1975. do 1995. godine, ali i na međunarodne dokumente koji su značajni za prava žena, od Povelje UN i Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, preko deklaracija EU, sve do Agende 2030. u kojoj se cilj broj 5 odnosi na osnaživanje žena i promovisanje rodne ravnopravnosti.

U drugom delu, Višnja Baćanović se osvrnula i na nacionalni institucionalni okvir politika rodne ravnopravnosti. U ovom delu, diskusija je povedena o Ustavnom okviru zaštite i garancije prava žena, koji se odnosi na Zakon o zabrani diskriminacije i Zakon o ravnopravnosti polova, koji su izglasani 2009. godine. Pored toga, istaknut je značaj Strategije o rodnoj ravnopravnosti iz 2016. godine, važnost postojanja Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za rodnu ravnopravnost, kao i značaja saradnje sa ženskim organizacijama i aktivistkinjama. Posebno je ukazano na značaj Palićke deklaracije, koja je pre 20 godina postavila temelje i okvir za borbu za rodnu ravnopravnost, a koja je ponovo oživela kroz Žensku platformu za razvoj Srbije.

Poslednji segment Na kafi sa… bio je posvećen razgovoru sa Brankicom Janković, doskorašnjom Poverenicom za zaštitu ravnopravnosti. Brankica Janković je sa učesnicama podelila lično iskustvo borbe za rodnu ravnopravnost iz praktičnog ugla, kao i važnosti prepoznavanja i prijavljivanja diskriminacije. Ona je podstakla devojke da se solidarno i zajedno bore za ostvarivanje prava, da uvek pamte i govore o ženama koje su se pre nas borile, kao i da šire informacije o institucijama koje mogu da pomognu u borbi za zaštitu ravnopravnosti. 

Onlajn edukativne seminare realizuje Beogradski fond za političku izuzetnost u okviru Zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost: Unapređenje dijaloga i društvene kohezije u/i između Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije“, koji sprovode UNDP, UNICEF i UNESCO, a finansira ga Fond UN-a za izgradnju mira (UN PBF).

Close Menu